S E A H

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

adresa: SEAH, Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3

tel. 222540809, 603584218 (dr.L.Dohnalová), e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz, ruzickarudolf@gmail.com


Předseda:  Rudolf Růžička

Místopředseda:  Miloš Haase
Tajemník:  Lenka Dohnalová

Členové výboru: Lenka Dohnalová, Miloš Haase, Pavel Kopecký, Rudolf Růžička


   SEAH - Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno v České republice sdružuje v současné době téměř osmdesát členů - skladatelů, hudebních vědců, zvukových techniků, programátorů a příznivců elektroakustické hudby. Organizuje koncerty, pořádá festivaly, konference a semináře, vydává kompaktní disky s elektroakustickou a computerovou hudbou, spolupracuje s jinými obdobnými společnostmi u nás i v zahraničí. Hlavními současnými úkoly SEAH je podpora vzniku a propagace elektroakustické hudební tvorby a každoroční pořádání mezinárodní soutěže v kompozici elektroakustické hudby MUSICA NOVA.


    Elektroakustická hudba se k nám, na území bývalého Československa, dostala na přelomu 50. a 60. let, tedy relativně v krátké době po prvním uvedení na veřejnosti v zahraničí a v době stále ještě trvající komunistické cenzury, která zásadně povolovala převážně jen hudbu socialistického realismu. Někteří naši avantgardní skladatelé se již v této době dostali do osobního kontaktu s elektroakustickou hudbou v zahraničí. Mezi prvními byl hudební skladatel a pedagog profesor Miloslav Kabeláč, jehož zásluhou se uskutečnila ve studiích pražského a plzeňského rozhlasu řada přednášek a seminářů pro naše skladatele. Vznikla řada elektroakustických studií, pro dobré technické zázemí většinou v rozhlasových provozech. Úspěšně pracovala studia v Praze, Bratislavě, Brně a v Plzni.
    Tento slibný vývoj byl po okupaci našich zemí v roce 1968 násilně přerušen. Výroba elektroakustické hudby byla v rozhlasových provozech zastavena, v českých zemích živořilo jen studio v plzeňském rozhlase. Elektroakustická a computerová hudba byla vládnoucími kulturními činiteli minulého režimu potlačována ve formě zákazů a omezování provádění nejen na koncertech, ale také při vydávání na gramofonových deskách, vysílání rozhlasem a televizí i jinak diskriminována. Česká a slovenská tvorba tohoto druhu byla oceňována především v zahraničí, u nás se šířila úspěšně zejména formou hudebního samizdatu.
    V současné době, již bez neodborných zásahů cenzorů, vznikají u nás elektroakustické a computerové kompozice v řadě špičkově zařízených studií, často i soukromých. V České republice je nejproduktivnější a nejlépe technicky vybavené pražské Audiostudio Českého rozhlasu. Od r. 1990 zde čeští autoři a realizátoři vytvořili přes 60 autonomních artificiálních elektroakustických děl.

   Tvůrci elektroakustické hudby se sdružovali od poloviny 60. let ve společně pracující skupiny, většinou pod tehdy existujícím Svazem československých skladatelů. Nejvíce se zasloužili o tuto spolkovou činnost a tím i o rozšíření a popularizaci elektroakustické hudby prof. Kabeláč a dále hudební teoretikové dr. Eduard Herzog a první předseda elektronické komise při SČS v Praze dr. Vladimír Lébl. V Brně pak rozhlasový hudební režisér a dirigent Jiří Hanousek, který se stal vedoucím brněnské tvůrčí komise skladatelů elektronické hudby.
    Nynější Společnost pro elektroakustickou hudbu, která vznikla zásluhou prvního předsedy ing.Karla Odstrčila počátkem roku 1990 při Asociaci hudebních umělců a vědců, působí v současné době samostatně za vedení voleného výboru, jemuž předsedá mgr.Rudolf Růžička.
   SEAH byla v r.1992 iniciátorem uspořádání mezinárodní soutěže o nejlepší elektroakustické dílo u příležitosti 25. výročí vzniku Studia pro experimentální hudbu Československého rozhlasu v Plzni, kde byla již v roce 1969 uspořádána první mezinárodní soutěž o nejlepší skladbu v oboru konkrétní a elektronické hudby pod názvem "MUSICA NOVA".