Informace pro autory elektroakustických děl zastupovaných Ochranným svazem autorským
Nové finančně výhodnější ohodnocení elektroakustických skladeb

Předseda výboru SEAH Rudolf Růžička spolu s předsedou Komise tvorby Emilem Viklickým a členkou KOT Ivanou Loudovou iniciovali v Ochranném svazu autorském (OSA) požadavek na rozhodnutí Dozorčí radou OSA o výhodnějším honorování koncertního provedení elektroakustických skladeb. Dosud byly samostatné, na veřejném koncertu prováděné elektroakustické skladby většinou hodnoceny jako produkce „repro“ hudby a za ně odměny putovaly do neadresného balíku odměn za reprodukovanou hudbu – takže jejich autoři za ně nedostali od OSA žádný honorář.
Členka představenstva OSA Mgr.Jiřina Barello napsala R.Růžičkovi v e-mailu dne 22.dubna 2015: „dozorčí rada na svém včerejším zasedání schválila pravidlo, že koncerty elektroakustické hudby budou rozúčtovávány jako živé veřejné produkce.“ Z toho plyne, že každá koncertně provedená elektroakustická kompozice bude hodnocena (a také od OSA honorována) jako veřejně provedená komorní instrumentální nebo vokální skladba. Toto rozhodnutí platí i zpětně. „Provedeme tedy doúčtování koncertů, které nebyly rozúčtovány adresně. Nejde ale o všechny koncerty elektroakustické hudby, některé totiž rozúčtovány byly.“ dodává J.Barello.
Zkontrolujte si toto nové hodnocení a proplácení honorářů ve Vašem vlastním zájmu.

********************************

ROZÚČTOVACÍ ŘÁD OSA o elektroakustických skladbách uvádí:

4.2.1. Veřejné provozování živé hudby

a) Koncertní provedení hudebních děl

Hudební díla a jejich interpretace jsou hlavní náplní a podstatou pořádané akce, eventuální ostatní složky představení, jako mluvené slovo, taneční prvky či vizuální efekty jsou jen okrajovou složkou, netvoří samostatná díla, ale slouží k podpoře prováděných hudebních děl

 

3.1.8. Komise tvorby určuje zařazení a obodování skladby podle žánru, formy, obsazení, pro jaké je komponována, a podle celkové stopáže.

3.1.9. Zpracovatel volného hudebního díla nebo textu musí na ohlášce uvést notový zápis nebo text dokládající jeho autorský přínos a na vyžádání OSA dodat spolu s původní předlohou i partituru, event. nahrávku nebo celý text.

 

PŘÍLOHA ROZÚČTOVACÍHO ŘÁDU Č.1

8. U elektroakustických skladeb je nutné dodat nahrávku, případně i partituru.

BODOVACÍ TABULKA PŘI UŽITÍ HUDBY VE VEŘEJNÉM PROVOZOVÁNÍ, V ROZHLASE A TELEVIZI

VÁŽNÁ HUDBA

Kategorie 3

- komorní skladby do 3 hlasů partitury;

- vokální díla pro 1 - 4 hlasy a cappella nebo s doprovodem 1 - 2 nástrojů;

- hudba elektroakustická

Kategorie 4

- komorní skladby pro 4 - 10 hlasů partitury;

*******

Příklad: nahlásí-li autor svoji skladbu pro 3 nástroje (např. flétna + hoboj + klarinet), spadá do kategorie 3 (obsahuje 3 hlasy partitury); pokud autor skladbu doplní o elektroakustický doprovod, spadá do finančně výhodnější kategorie 4 (obsahuje celkem 4 hlasy partitury)

***********

Kompletní platný rozúčtovací řád je k dispozici na internetových stránkách OSA:
http://www.osa.cz/media/124423/osa-rad2014.pdf

*****************