Daniel Forró – publikace vydané z části Edičním střediskem JAMU v Brně

Musitronika - Elektroakustické hudební nástroje - I. Historické EA nástroje – uloženo: Knihovna JAMU - sig. D6011/1(a)          

Musitronika - Elektroakustické hudební nástroje - II. Analogové a analogově-digitální syntetizéry - uloženo: Knihovna JAMU - sig. D6011/2(a) 

Musitronika - Elektroakustické hudební nástroje - III. Digitální syntetizéry - uloženo: Knihovna JAMU - sig. D6011/3(a)          

Musitronika - Elektroakustické hudební nástroje - IV. Samplery - uloženo: Knihovna JAMU - sig. D6011/4(a)                                                                                                     

Musitronika - Elektroakustické hudební nástroje - V. Ostatní EA nástroje (nepublikováno)