BULLETIN SEAH

24 / 2014

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Praha - Brno

Vážení členové SEAH, přátelé a příznivci elektroakustické hudby,

V letošním 24. bulletinu SEAH, pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše bulletiny jsou spolu s dalšími materiály zveřejněny na stránkách naší SEAH na serveru Hudebního informačního střediska v Praze na internetové adrese: http://www.musica.cz/seah .

V současné době vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Vítáme nové členy, které zařazujeme do seznamu všech našich členů bez přesného určení místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail). Zveřejňujeme výsledky soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA", která je v současné době naší nejvýznamnější činností; informujeme o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů apod.

Stále připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, k jejich zařazování na přednášky a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd.

Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH. CD budou uloženy v archivu SEAH ve Zvukové fonotéce Českého muzea hudby. Uvítáme také informace o významných provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu.

Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou na naši současnou adresu:

SEAH, Jeronýmova 7, 13000 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fí.muni.cz).

Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU

Lenka Dohnalová, manažerka SEAH
      Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH

Praha - Brno dne 1.července 2014.

 

Připomínáme významná letošní životni jubilea našich členu. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby.

V letošním roce oslavují

65 let: Pavel Kopecký, Vojtěch Mojžíš     60 let: Juraj Duriš, Michal Košut, Wanda Dobrovská     55 let: Radek Rejšek

Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší SEAH, kteří už nejsou mezi námi:
před 5 lety nás opustil čestný člen Milan Slavický


*******

Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2013". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

in cooperation with

Czech Music Council / Arts Institute, Academy of Arts, Czech Radio and Institute of Modern Music

supported by

Ministry of Culture CR, State Culture Found, Municipality of Prague, Czech Music Foundation

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2013

Jury:

Lenka Dohnalová, Rainer Burck, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Peter Nelson, Rudolf Růžička
75 pieces were considered from 27 countries

Category A

(compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize:

Felipe Otondo (Chile) Night Study 1
Honorary Mentions:

Stijn Govaere (Belgium) Far bollire piano per 8 minuti
Antonio Scarcia (Italy) Ordinary Rehearsals
Finalists:

Linda Antas (USA) Iridescence
Andrew Lewis
(UK) Dark Glass
Pete Stollery
(UK) Three Cities

Yu-Chung Tseng (Taiwan) As Butterflies Fliying Under the Curtain

Category B

(compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

First Prize:

Robert Normandeau (Canada) Baobabs
Honorary Mentions:

Elvira Garifzyanova (Russia) Aurora Borealis
David Ikard
(USA) Ventus et Unda
Finalists:

Konstantinos Karathanasis (Greece) Hekate
Joao Pedro Oliveira
(Portugal) IMH
Robert Thompson
(USA) Passage

Special Award for Czech Composition:

Michal Rataj: Spatialis

Honorary mention for Czech Composition:

Jan Fila: Slzy bran

         Lenka Dohnalová, director of the competition            Rudolf Růžička, chairman of jury

MUSICA NOVA 2013, SEAH - Prague, Czech Republic

Prague, November 10, 2013


 


Společnost pro elektroakustickou hudbu uspořádala dne 17. Prosince 2013 v Maďarském kulturním středisku, Rytířská 25, Praha 1 od 18 hodin slavnostní koncert laureátů mezinárodní soutěže elektroakustické hudby MUSICA NOVA 2013 s účastí oceněných autorů. Na programu byly premiéry vítězných skladeb s komentářem.

Ze soutěžních skladeb Musica nova 2013 se 12.12.2013 uskutečnil také RELAX SONIC ART ve Futurum Music Baru, Zborovská 7 od 21,30 hod.

 

V Českém rozhlase na stanici Vltava ve dnech 16., 17. a 18. prosince 2013 v rámci pořadu „Hudební fórum s Josefem Třeštíkem“ zazněly skladby ze soutěží Musica Nova od R.Normandeau, R.de Mana, F.Otonda, J.Fily, S.Govaere, M.Rataje a D.Ikarda. S autorem pořadu rozmlouvala Lenka Dohnalová.

Všechny nahrávky, popisy skladeb, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2013 i předcházejících soutěží jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kde jsou k dispozici všem zájemcům.

Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2014". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek oproti zahraničním autorům zúčastnit především naši členové (podmínky jsou také zveřejněny na internetových stránkách soutěže http://musicanova.nipax.cz ).

Pravidla soutěže MUSICA NOVA 2014

1.          Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2.   Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2011.

3.   Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4.   Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5.   Prioritou soutěže v r. 2014 je parametr "topos" (myšlenkové schéma). Priorita není povinná.

6.          V rámci českého kola soutěže je v r. 2014 speciální kategorie pro děti a mládež

v oboru "sound ecology" v návaznosti na projekt České ucho. Zasílány jsou výstupy tohoto projektu v délce max. 5 min.

7.   Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

8.   Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

9.          Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

10. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

11.  Autor zašle do 31. října 2014 na adresu: Lenka Dohnalová - Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1

1.      soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD

2.      místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)

3.      datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

4.      Lze se zaregistrovat elektronicky a nahrát skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty. Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě. Zaslání CD zůstává povinné.

12.  Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 150 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

13.       Kolo pro děti a mládež je bezplatné.

14.  Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

15.  Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

16.  Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 25 let) a českému skladateli.

17.  Odměnou pro vítěze kola „soundecology" bude návštěva zvukového studia s odborným komentářem, popř. jiná forma odborné konzultace.

18.  Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

19.  Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 20.11.2014.

20.  Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2014 v Praze.

21.  Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a zaslány do EBU; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

22.       Kontakt: lenka.dohnalova@divadlo.cz ; telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218

* * *

Nabídka CD s kvalitními nahrávkami vítězných skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:

2009      (Y.Kobayashi, C.von Reusner, Y.Chung Tseng, N.Andreuccetti, K.Mee Choi, M.Rataj)

2010      (Y.Chung Tseng, A.Moore, O.Adámek, T.Fukuda, K. Gawlas, S.Salem, M.Klusák)

2011      (A.Scarcia, Chien-Wen Cheng, M.Klusák, D.Simpson Salazar, R.de Man, M.Adkins,

J.Young, A.Zagaykyevych)

2012      (Karamanlis, Dhomont, Normandeau, Otondo, Man, Tseng, Tutschku)

2013      (Otondo, Govaere, Scarcia, Normandeau, Garifzyanova, Ikard)

Kontakt pro objednávky CD: Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

Zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova je trvale umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš (tel.286884295, e-mail: vojtech.mojzis@nm.cz). Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium.

*************

Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

Pravidelně konané koncerty elektroakustické hudby ve spolupráci naší SEAH s Českým muzeem hudby skončily pro nedostatek finančních prostředků na pronájem studia a techniku. V prostorách Zvukového studia fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby se dosud uskutečnilo 30 koncertů za původní podpory Hudební nadace OSA.

Slovenský rozhlas 3 - Rádio Devín v rámci pořadů Ex Tempore vysílal 15.11.2013 od 23:00 do 23:58 samostatný pořad o soutěži MUSICA NOVA 2013 - připravil Juraj Ďuriš s Lenkou Dohnalovou

V jiných pořadech Ex Tempore zazněly 6.12.2013 skladby českých skladatelů: M.Slavický - Adventus a A.Piňos - Advent; 31.12.2013: K.Odstrčil - 5 etap

*******

Odborný článek s tématikou elektroakustické hudby, který se pravidelně objevuje na závěr Bulletinu SEAH, se tentokrát zaměří na činnost našeho člena Karla Horkého, který od r. 2003 pod svým uměleckým pseudonymem Daniel Forró žije a pracuje ve městě Kakamigahara v prefektuře Gifu, nepříliš daleko od města Nagoja.

Loňský rok měl plný kulatých výročí - oslavil 55 let, 40 let od příchodu do Brna z rodné Jihlavy, 30 let koncertního a studiového projektu Forrotronics a publicistické a expertní činnosti, 20 let hry na revoluční syntetizér Yamaha VL1 a vydání první české publikace o MIDI systému, 10 let od přestěhování do Japonska. Působí jako multižánrový hudební skladatel, koncertní umělec, aranžér, improvizátor, majitel nahrávacího studia a studiový producent, muzikolog, hudební a jazykový pedagog, expert na hudební elektroniku a využití počítačů v hudbě, autor odborných článků a publikací, polyglot, překladatel, tlumočník, opravář a restaurátor elektronických nástrojů.... Jeho manželka Čieko je hudební skladatelka, pianistka, učitelka hudby a koncertní manažerka. V roce 2010 založila a vede fanklub CLUB DANIEL, připravuje a vydává stejnojmenný čtvrtletník jako most mezi českou a japonskou kulturou.

O své umělecké činnosti v Japonsku nám Daniel Forró napsal:

Po příchodu do Japonska jsem začínal svoji kariéru zcela od nuly, dokonce ani ne v oblasti hudby - vyučoval jsem několik jazyků v nejlepší místní jazykové škole i soukromě (v čemž ostatně pokračuji), programoval jsem hudbu pro mobilní telefony a překládal různojazyčné texty pro různé agentury. Postupně se mi dařilo získat kontakty, známé, přátele a fanoušky, díky výhře v kompoziční soutěži na reklamní songy se začalo o mně vědět a přibývalo příležitostí ke koncertnímu vystupování, ať už sólově, s japonskými hudebníky nebo s jinými cizinci žijícími v Japonsku. Během Expo 2005 v blízké Nagoji jsem měl řadu koncertů v družebním městě ČR. Vzhledem ke specifikám japonského hudebního života jsem se do značné míry vrátil ke svým kořenům, tedy ke klasické hudbě, a často prezentuji na sólových recitálech i českou hudbu, známou i méně známou, zejména klavírní, varhanní, ale měl jsem i koncerty na cembalo a historické koncertní harmonium. Program obvykle sestavuji z méně známých skladeb od gotiky po soudobou hudbu, zařazuji vždy i svoje skladby a improvizace, rád také kombinuji klasickou hudbu s jazzem, případně s elektronickou hudbou. Na japonské poměry odvážná a neobvyklá dramaturgie mi získala četné obdivovatele, Japonci se rádi nechají překvapit něčím novým, co dosud neznají. Jazz má v Japonsku výrazně větší okruh příznivců, hraji jej velmi často, včetně propagace českých autorů, ve staré vlasti jsem neměl tolik příležitostí. Dvakrát jsem postoupil do semifinále celojaponské soutěže v jazzové interpretaci. Hodně vystupuji s umělci hrajícími na tradiční japonské nástroje, díky tomu mám možnost studovat tradiční koncertní hudbu i folklór, některé nástroje jsem také postupně pořídil a naučil se na ně hrát (šakuhači, koto, šamisen...). Znalost japonské hudby výrazně ovlivnila i můj kompoziční jazyk, v nově komponovaných skladbách směřuji k organické syntéze západní a asijské hudby. I když paradoxně v Japonsku není tolik možností uplatnit koncertně elektronické nástroje, využívám je skoro na všech svých koncertech. Hraji také svoje skladby, elektronickou a experimentální hudbu, mikrointervalovou hudbu, improvizovanou hudbu, meditativní a relaxační hudbu, rock, pop, filmovou hudbu, japonské písně enka, šóka, J-pop, fusion, světovou etnickou hudbu, rád vystupuji i s umělci hrajícími latinsko-americkou hudbu (bossa-nova, samba, salsa, reggae...)... Často jsem zván do školek a škol všech stupňů, kde s manželkou provádíme výchovné koncerty, a pořádáme i koncertní akce pro matky s malými dětmi. Tady mohu uplatnit svůj projekt stimulační a relaxační hudby pro děti nazvaný Ongaku genki nó (Hudbou ke zdravému mozku) - speciálně vybrané a zaranžované skladby klasické hudby a lidové písně různých národů v originálních jazycích jako podpora rozvoje hudebních a jazykových schopností dětí.

Svůj nejnovější muzikoterapeutický projekt meditativní, relaxační a léčivé hudby Body Music Therapy vydávám na CD, prezentuji jej i koncertně na akcích s psychology. V plánu je 60 CD po 60 minutách multižánrové elektronické hudby. Vše je založeno na psychosomatickém principu, na aktivní meditaci při poslechu hudby a na cíleném mentálním ovlivňování fyzického stavu těla.

Navázal jsem spolupráci s řadou institucí, jako Japonsko-česká společnost, Společnost Leoše Janáčka, Společnost Bohuslava Martinů, různé Mezinárodní asociace, jsem zván jako umělec nebo muzikolog na jejich akce, kde mám možnost prezentovat českou hudbu. Kromě tematických koncertů české hudby pro ně připravuji přednášky, notové materiály, překládám a koriguji české texty. Tyto organizace sídlí v Tokiu, takže nejsem omezen na koncerty jenom ve středním Japonsku. Zrovna začátkem července jsem se účastnil charitativního koncertního turné v pobřežních městech severního Japonska zničených cunami v roce 2011 (Onagawa, Minamisanriku, Rikuzentakata). Pracovali jsme tam s manželkou v evakuačním centru jako dobrovolníci tři měsíce po katastrofě, takže bylo velmi působivé s odstupem času vidět, jak se celá oblast obnovuje a jak ti, co katastrofu přežili, začínají nový život.

Přestože jsem zatím neuspěl v několika konkurzech na stálé místo profesora hudby na univerzitě (pro cizince je téměř nemožné takovou pozici získat), vyučuji externě elektronickou hudbu a kompozici jako hostující profesor na Nagoya Arts University v Nagakute (Aichi Geidai).

Několik posledních let jsem byl kooptován jako jediný cizinec do pětičlenné hudební rady na radnici našeho města Kakamigahara, úkolem je koordinovat a organizovat hudební život města (jedním z oficiálních hesel města je "Kakamigahara - město hudby"). Dá se to považovat za úspěch, Japonci velmi citlivě rozlišují pojmy "našinec" a "cizinec" a cizince mezi sebe snadno nepřijímají.

Působím také často jako porotce klavírních soutěží, zejména celojaponské soutěže EIPIC (European International Piano Concours) a soutěže v interpretaci české hudby spolupořádané Velvyslanectvím ČR v Tokiu.

Jako "exotický" cizinec jsem atraktivní i pro japonská média, kde se objevuji často, ať jsou to noviny, časopisy, publikace, rozhlas nebo TV - jsou to jednak články o mně, jednak rozhovory. Posledním a nepochybně nejvýznamnějším uznáním mého působení tady je skutečnost, že ze 128 miliónů obyvatel Japonska mne vybrali pro oblíbený seriál hlavní celostátní japonské televize NHK s názvem "Jomigaeri maisutá" (Mistr renovace). Jde o napůl dokumentární a vzdělávací, napůl zábavný pořad, kde někomu, kdo má nějaký vzácný a starý předmět jakéhokoli druhu, je tento předmět odborně opraven, zrenovován, zrestaurován (vše hradí NHK), o té osobě, předmětu a jeho renovaci se natočí sekvence, ty pak pozvaní hosté v živém natáčení ve studiu komentují. V polovině pořadu je přizván i majitel předmětu, i restaurátor (opravář, specialista), renovovaný předmět je efektně dodán do studia, převzat, vyzkoušen a pořad končí. Tématem tohoto 60ti minutového dílu nazvaného "Džijú no šóčó no šinsesaizá - Danieru Foruró"

(Syntetizér, symbol svobody a Daniel Forró) je kromě mého životního příběhu a práce vzácný analogový polyfonní syntetizér z mé kolekce - Yamaha CS-80 z roku 1979. Jako odborník v oblasti elektronických hudebních nástrojů a jejich dlouholetý sběratel jsem založil a provozoval jediné "Muzeum EAHN" v ČR (v letech 1989-2003), a tento nástroj jsem zakoupil v 90. letech od jednoho křesťanského rozhlasu v Bratislavě jako částečně nefunkční. Před odstěhováním do Japonska jsem činnost Muzea ukončil a asi polovinu exponátů rozprodal (ty nejvzácnější odkoupilo Technické muzeum ve Vídni, kde byly renovovány a jsou součástí stálé expozice). CS-80 se mnou putoval do Japonska a vrátil se tedy po cestě kolem světa na místo, kde byl vyroben (na Slovensko se dostal z USA, kam byl poslán z Japonska). Elektronice rozumím, nástroje si opravuji sám, chystal jsem se zrenovovat i tento, ale přišla nabídka od NHK, kterou jsem rád využil.

Pořad moderuje oblíbená moderátorka a duo známých komiků. Kromě tří TV celebrit byl jako speciální host pozván vynikající a slavný japonský hráč na klávesové nástroje - Minoru Mukaija, člen mé oblíbené japonské pop-jazz-fusion kapely Kašiopea (Casiopea). Velmi mne to potěšilo, v pořadu podává zábavnou formou základní informace o analogových a digitálních syntetizérech, vše demonstruje na nástrojích. S ním i s panem Kawazoe, který můj nástroj opravoval, jsme rychle našli společnou řeč a spřátelili se, jako bychom se znali odjakživa. Mimochodem, pan Kawazoe mi ukázal večer po natáčení svoji sbírku syntetizérů - má jich asi 400!

Pořad vysílaný dvakrát začátkem července měl natolik dobrý ohlas, že NHK TV mi nabídla natočení mého sólového koncertu na srpnové konferenci učitelů hudby, a bude jej vysílat na konci září. Využiji tam samozřejmě i opravený syntetizér CS-80, poprvé mimo studio. Mimo jiná díla zahraji i své nejnovější - Harukoma Chant Fantasy, kde kombinuji japonskou lidovou píseň s gregoriánskými chorály.

V     roce 2012 jsem vydal CD "Japanesque", kde v různých hudebních stylech kombinuji západní a japonskou hudbu. Toto charitativní CD je věnováno památce obětí přírodní katastrofy v roce 2011, část výtěžku z prodeje posíláme na konto organizace, která se stará o děti osiřelé po katastrofě, využil jsem proto i tři lidové písně z prefektur Fukušima, Mijagi a Iwate. Ve skladbě Ukijo kombinuji moravskou lidovou Ej lásko lásko s japonskou Sakura, Sakura a daří se mi nacházet jejich společný prazáklad. CD mohu zájemcům zaslat, případně se dá zakoupit přes Amazon, CD Baby nebo na iTunes. Tamtéž jsou nabízena postupně CD série Body Music Therapy. Řada mých kompozic je k poslechu i ke stažení zde: www.soundclick.com/forrotronics

Můžete také navštívit mé webové stránky: www.danielforro.com

V     Japonsku jsem spokojený pracovně i v osobním životě, každý den přináší možnost naučit se něco nového nebo předat něco nového druhým lidem. Našel jsem zde mnoho nových přátel, na zemětřesení jsem si zvykl a o návratu do ČR neuvažuji.


Bulletin SEAH, číslo 24 / 2014

Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika