BULLETIN  SEAH

23 / 2013

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Praha - Brno


 

Všem členům SEAH,

včera 12.března zemřel v bratislavské nemocnici Jozef Gahér, zakládající člen

naší Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

Čest jeho památce!


Tuto smutnou zprávu zaslal předseda výboru SEAH internetovou poštou našim členům a jejich jménem kondoloval synovi dr.Gahéra, který zastupoval pozůstalé. Poslední rozloučení s Jozefem Gahérem bylo 21. března 2013 v 11:30 hod. v bratislavském krematoriu.

 

Slovenský skladatel a hudební vědec dr.Jozef Gahér absolvoval studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde následně pokračoval i v postgraduálním studiu experimentální kompozice. Ve svých elektroakustických skladbách využíval prvky počítačové hudby, které úspěšně uplatňoval i ve své tvorbě instrumentální a vokální. Vrcholem jeho počítačové tvorby byla studiově natočená televizní opera „Malka“, která byla vysílána v celostátních programech Československé televize. O použití počítačových systémů v opeře přednášel dr.Gahér mj. i na mezinárodním kongresu v Praze (viz. Jozef Gahér: "Využitie pseudonáhodných čísel získaných samočinným počítačom pri kompozícii televíznej opery Malka" - sborník: Aplikace umělé inteligence - AI '89, Ústav pro informační systémy v kultuře; Praha 1989, str.265-272).  Vyučoval hudební teorii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Po roce 1992 se aktivně zapojoval do činnosti naší SEAH. Ve své spolupráci s českými skladateli pokračoval i po rozdělení Československa.

 

 

 

 

Vážení členové SEAH, přátelé a příznivci elektroakustické hudby,  


       Po této smutné zprávě, která uvedla letošní, již 23. bulletin SEAH, pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané bulletiny jsou spolu s dalšími materiály zveřejněny na stránkách naší SEAH na serveru Hudebního informačního střediska v Praze na internetové adrese: http://www.musica.cz/seah .

    V současné době vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Vítáme nové členy, které zařazujeme do seznamu všech našich členů bez přesného určení místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail). Zveřejňujeme výsledky soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA", která je v současné době naší nejvýznamnější činností;  informujeme o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů apod.

  Stále připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, k jejich zařazování na přednášky a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd.
Bylo by také vhodné
průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH. CD budou uloženy v archivu SEAH ve Zvukové fonotéce Českého muzea hudby. Uvítáme také informace o významných provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu.


  Všechny ú
daje můžete zasílat klasickou poštou na naši současnou adresu:
SEAH, Jeronýmova 7, 13000 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

 

 


         Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU

     Lenka Dohnalová, manažerka SEAH          Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

        Praha - Brno dne 1.července 2013

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *Adresář členů SEAH k  1.7.2013

 

Čestní členové SEAH


Jiří Hanousek               in memoriam

Eduard Herzog             in memoriam

Miroslav Hlaváč           in memoriam

Miroslav Kaduch         in memoriam

Karel Odstrčil               in memoriam

Alois Piňos                   in memoriam

Milan Slavický             in memoriam

Čestmír Kadlec            Plzeň, tel.603966209

 

Řádní členové SEAH

Taťána Bublíková        Praha, tel.241763472, 731957564

Karel Cón                     Domašov, tel.543247353, 603428484

Zdeňka Čechová          Praha, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Miloš F.J.Čihák            Kostelec, tel.321674490, 728549943, spiritmusic@seznam.cz

Wanda Dobrovská       Praha, tel.731827157, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová        Praha, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová    Praha, tel. 274774974, DOUBRAVA.SEMIO@seznam.cz

Aleš Dvořák                 Praha, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                    Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@slovakradio.sk

Stanislav Filip               Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov            Praha, tel.2766276

Martin Flašar               Brno, tel.549493790, martin.flasar@gmail.com

Daniel Forró                Kakamigahara, Japonsko, danfor@r5.dion.ne.jp

Miloš Haase                  Praha, tel.274819719, 602322612, milos@haase.cz

Radomil Hertl              Praha, tel.272655900

Jan Jára                        České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková           Praha, tel.736782344, marta.jirackova@volny.cz                                                                                                              

Afrodita Katmeridu   Praha, tel.284820521, 603182679, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                      Brno                                            

Ivan  Klúčovský           Brno, tel.603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda              Poštorná, tel.519331455, 605233401

Jiří Kollert,                   Praha, tel.25817689, 724557585, kollert@chello.cz

Pavel Kopecký             Praha, tel.283842482, 721135612, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut                Brno, tel.548520860, 776176822, kosut@ped.muni.cz

Jaroslav Krček             Praha, tel. 251564644, 737519873, gabikrckova@seznam.cz

Milan Křivohlavý        Praha, tel.2368932

Petr Křížek                   Praha, tel.603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera             Praha, tel.272766326, vac.kuc@tiscali.cz

Ivan Kurz                     Praha, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov              Sofia, Bulharsko, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová             Praha, tel.274819719, 607272869, ivana@loudova.cz

Peter Machajdík          Bratislava, SR, tel.00421/244881173, mango@machajdik.de

     Josef Marek                 Praha, tel.251566314,606523499, josef.marek@sendme.cz

Vlastislav Matoušek    Praha, tel.222723219, 732272217, vlastislav@gmail.com                   

Zbyněk Matějů            Praha, tel.272932533, zb.mateju@volny.cz

Ivo Medek                    Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek       Zürich, Švýcarsko, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz        

Vojtěch Mojžíš             Praha, tel.286884295, 603739135, vojtech-mojzis@nm.cz

Lubomír Müller            Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík             Praha, tel.24014064

Tomáš Odstrčil             Praha, tel.241763472, 731957564

Otakar Olšaník             Brno, tel.5538894

Jiří Ospalík                   Litoměřice, tel.775 978 086, jiri@ospalik.cz

Mikuláš Piňos               Brno, tel.0049/6227767760, mikpinos@volny.cz

Kateřina Piňosová        Brno, tel.603568845, 0049/1725770136, hudbaba@centrum.cz

Miroslav Pudlák           Praha, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz, his@musica.cz

Petr Randula                Praha, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek               Praha, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko                Praha, tel.224222175, vlado.rusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička           Brno, tel.511112113, ruzicka@fi.muni.cz, ruzickar@chello.cz

Václav Rysl                  Praha, tel.27924551

Eduard Spáčil               Rokycany, tel.371725227, 603418130, spacil.mms@tiscali.cz

Václav Syrový              Praha, tel.220800080, syrovy@h.amu.cz

Tomáš Šenkyřík           Brno, tel.777237399, tom_senk@hotmail.com, tomas@tomassenkyrik.com

Karel Šimandl              Karlovy Vary, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný           Adamov, tel.516447314, graham@jamu.cz

Miloš Štědroň              Brno, tel.541247122, 720140589, mil.stedrsen@email.cz

Emil Viklický               Praha, tel.233379379, 724077079, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev         Sofia, Bulharsko

Ivo Vítek                      Praha, tel/fax 272651030

Petr Wajsar                  Praha, tel.267914347, 777876532, petr.wajsar@seznam.cz, petr@wajsar.com

Libor Zajíček                Praha

Vít Zouhar                   Olomouc, tel.585635268, 603822402, vit.zouhar@upol.cz

Lenka Župková            Hannover, Německo, tel. 0049/51145001020, violinelenka@yahoo.de

     Pokud došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo adresy elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto Bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat nebo opravit.

*   *   *   *   *

 

Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby.
V letošním roce oslavují


70 let:
Jiří Kollert    65 let: Miloš Haase, Vlastislav Matoušek, Bohdan Mikolášek a Emil Viklický     
60 let: Jaroslav Šťastný      55 let: Daniel Forró, Zbyněk Matějů

Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší SEAH, kteří už nejsou mezi námi:

75 let by se letos dožil čestný člen  Miroslav Kaduch

    před 5 lety nás opustil čestný člen  Miroslav Hlaváč


*   *   *   *   *   *   *


     Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2012". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

in cooperation with Czech Music Council / Arts Institute, Academy of Arts, Czech Radio, Institute of Modern Music

supported by Ministry of Culture CR, Municipality of Prague, Music Foundation OSA

 

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition
MUSICA NOVA 2012

Jury: Lenka Dohnalová, Rainer Bürck, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Michal Košut, Peter Nelson, Rudolf Růžička

107 pieces were considered from 22 countries

Category A  (compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize:
 
Orestis Karamanlis (Greece) Toys

Honorary Mentions:
Francis Dhomont (France) Machin de Machine

Robert Normandeau (Canada) La part des anges

Felipe Otondo (Chile) Irama

Finalists: 
Guillaume Campion (Canada) Arboreal
Lee Fraser (GB) Pteron
Stijn Govaere (Belgium) Éntomon

Konstantinos Karathanasis (Greece) Violins of Summer
Ricardo Mandolini (Italy) La danza de las sombras
Marco Tenori (Italy) Impressioni sonore
Hans Tutschku (Germany) Klaviersammlung


Category B  (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

First Prize:
 
Roderik de Man (Holland) Music for Maverick

Honorary Mentions:
Yu Chung Tseng
(Taiwan) Fantasy

Hans Tutschku (Germany) Behind the Light

 

Finalists:
Joao Pedro Oliveira (Portugal) Intersections

Carlos Perales (Spain) 17 haiku

Special Award for Czech Compositions: 
Peter Graham  Soft Morning City

Libor Ščerba  Myrai z Magdaly na Golgotě

Lenka Dohnalová, director of competition        Rudolf Růžička, chairman of jury

MUSICA NOVA 2012, SEAH - Prague, Czech Republic
Prague, November 11, 2012

*  *  *  *  *


 

Společnost pro elektroakustickou hudbu ve spolupráci s Akademií múzických umění pod záštitou České hudební rady a za finanční podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl.m. Prahy, Nadace OSA uspořádala 14. prosince 2012 v 18 hod. v Divadle INSPIRACE koncert vítězů mezinárodní soutěže elektroakustické hudby MUSICA NOVA 2012 s live vystoupením vynikajícího holandského kytaristy Reinholda Westerheide. Na programu byly premiéry vítězných elektroakustických skladeb Orestise Karamanlise (Řecko), Roberta Normandeau (Kanada), Francise Dhomonta (Kanada/Francie), Felipe Otonda (Chile), Roderika de Man (Holandsko), Yu Chung Tsenga (Taiwan), Hanse Tutschka (Německo), Petra Grahama a Libora Ščerby (ČR).

*   *   *

  Všechny nahrávky, popisy skladeb, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2012 i předcházejících soutěží jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kde jsou k dispozici všem zájemcům.

*   *   *   *   * 

 

 

         Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2013". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek oproti zahraničním autorům zúčastnit především naši členové (podmínky jsou také zveřejněny na internetových stránkách soutěže http://musicanova.nipax.cz/ ).

1.      Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2.      Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2011.

3.      Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4.      Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby). Prioritou soutěže v r. 2013 je parametr: BARVA v elektroakustické hudbě; tato priorita má charakter motivační; lze ji interpretovat rozmanitým způsobem.

5.      Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6.      Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7.      Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8.      Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9.      Autor zašle do 31. října 2013 na adresu: 
Lenka Dohnalová - Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1

a.  soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD
b.  místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)
c.  datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora
d.  lze se zaregistrovat elektronicky a nahrát skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty; Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě; zaslání CD zůstává povinné.

10.   Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 150 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 1404 5349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11.   Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12.   Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13.   Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 25 let) a českému skladateli.

14.   Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15.   Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 20.11.2013.

16.   Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2013 v Praze.

17.   Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a zaslány do EBU; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

INFORMACE: ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz


*   *   *   Nabídka CD s kvalitními nahrávkami vítězných skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:


2009
(Y.Kobayashi, C.von Reusner, Y.Chung Tseng, N.Andreuccetti, K.Mee Choi, M.Rataj)
2010
(Y.Chung Tseng, A.Moore, O.Adámek, T.Fukuda, K. Gawlas, S.Salem, M.Klusák)
2011
(A.Scarcia, Chien-Wen Cheng, M.Klusák, D.Simpson Salazar, R.de Man, M.Adkins, J.Young, A.Zagaykyevych)
2012 (Karamanlis, Dhomont, Normandeau, Otondo, Man, Tseng, Tutschku)  

 

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz


*  *  *  *  *  * Zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova je trvale umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš (tel.286884295, e-mail: vojtech.mojzis@nm.cz). Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium. 

*************


Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

 

     Pravidelně konané koncerty elektroakustické hudby ve spolupráci naší SEAH s Českým muzeem hudby dočasně (alespoň doufáme) skončily pro nedostatek finančních prostředků na pronájem studia a techniku. V prostorách Zvukového studia fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby se dosud uskutečnilo 30 koncertů za původní podpory Hudební nadace OSA, která v současnosti svou činnost ukončila.

 

Přehled programů všech dosud uskutečněných koncertů:

 

I. Koncert elektroakustické hudby k uctění památky českých skladatelů, čestných členů Společnosti elektroakustické hudby Miroslava Hlaváče a Aloise Piňose dne 2.března 2009 s programem: M.Hlaváč: Chimérion "Toužení", M.Hlaváč: Fontana cantans "Zpívající fontána", A.Piňos: Adorace, A.Piňos: Panta rhei - triptych: 1.Antifona, 2.Metamorfóza, 3.Katarze, A.Piňos: Speleofonie

***********

II. Koncert elektroakustické hudby z děl českých skladatelů 6.dubna 2009 - program: Miloš Haase: Per aspera ad astra, Rudolf Růžička: Mavors, Vojtěch Mojžíš: Pravda o muži, Pavel Kopecký: Syntéza, Miloslav Ištvan: Canto II., Karel Odstrčil: Pět etap

***********

III. Koncert elektroakustické hudby z děl zakladatelské generace 4.května 2009 - P.Schaeffer: Flute mexicaine, Etude pour piano, P.Henry: Tam-tam III., K.Stockhausen: Etude, Studie I., L.Berio: Mutazioni, B.Maderna: Notturno, J.Cage: Fontana Mix

***********

IV. koncert elektroakustické hudby z české a světové tvorby 1.června 2009 - E.Varése: Poéme électronique, F.Bayle: Jeita (část), Z.Lukáš: Vivat iuventus, Z.Vostřák: Proměna II., M.Jiráčková: Ukolébavka

***********

V. Koncert elektroakustické hudby 5.října 2009 k uctění památky Milana Slavického - Chvála cembala, Prosvětlení V. aneb Pražský podzim „elektroakustická imprese“ Adventus "elektroakustická kontemplace", Requiem – 5. a 6. část (Confutatis maledictis, Lacrimosa)

***********

VI. koncert elektroakustické hudby 9.listopadu 2009 z tvorby českých skladatelů - Vlastislav Matoušek: 5 minut před, Vojtěch Mojžíš: Art Protis, Radek Rejšek: Stomatologická minirapsodie, Miroslav Pudlák: Dejte mi pevný bod, Michal Košut: Kometa, Afrodita Katmeridu: Vivat Musica Bohemica, Michal Rataj: Oratorium Electronicum

************

VII. koncert elektroakustické hudby 7.prosince 2009 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Bohdan Mikolášek: Porcelánová hudba, Emil Viklický: Rajská zahrada, Lenka Župková: S.P.S.K., Edgar Varése: Poéme electronique, Bernard Parmegiani: Violostries, Alois Piňos: Advent

************

VIII. koncert elektroakustické hudby 8.února 2010 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova, komentovaná prohlídka expozice grafického notového zápisu - Rudolf Růžička: Anthroporea – konkrétní hudba o čtyřech částech (1.Naděje, 2.Zápas, 3.Zbabělost, 4.Lhostejnost), Vít Zouhar: Wide Crossing, Dan Dlouhý: Sublimace, Karel Šimandl: Dreamming, Tomáš Šenkyřík: Dear Kitty

***********

IX. koncert elektroakustické hudby 8.března 2010 z vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Marc Ainger: Lament, Michael Clarke: TIM(br)E, Robert Normandeau: Figures de rhétorique, Rainer Bürck: Flautando, Matthew Burtner: Fern. Natasha Barrett: Industrial Revelations, Ka-ho Cheung: Lost Souls Sketches, Claudio Gabriele: Ombra nell'azzuro

***********

jubilejní X. koncert elektroakustické hudby 12.dubna 2010 - Miloslav Kabeláč: E fontibus Bohemicis (6 obrazů z českých letopisů), Ivana Loudová: Planeta ptáků II - Meditace pro housle a elektroniku (památce Oliviera Messiaena), Roderik de Man: Music, when soft voices die.., Petra Bachratá: Nunataq

************
XI. koncert elektroakustické hudby 10.května 2010 - Ukázky partitur elektroakustické hudby, které jsou uloženy v depozitářích Českého muzea hudby - Jiří Ospalík: L´Inegalité, Michaal Mays: Parasites Paradise, Eduard Spáčil: Hudba pro Plzeň, Machajdík Petr: Sedm barev světla, Ďuriš Juraj: Sny, Rusko+Mandel+Šplíchal+Křivohlavý: Infernetto
************

XII. koncert elektroakustické hudby 4.října 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň aj.: Mlčení ptáčků v lese, Ecce homo

************

XIII. koncert elektroakustické hudby 8.listopadu 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Štědroň: Kuře krákoře, Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň: Capriccio, Peripetie

************

XIV. koncert elektroakustické hudby 6.prosince 2010 z českých děl s duchovním a liturgickým zaměřením - Alois Piňos: Advent, Milan Slavický: Adventus, Pavel Kopecký: Via regia, Bohdan Mikolášek: Žalm II., Radek Rejšek: Roráty, Rudolf Růžička: Creation - část

************

XV. koncert elektroakustické hudby 14.února 2011 z děl úspěšných českých skladatelek v soutěži MUSICA NOVA - Kateřina Růžičková: Mezisvětí, Petra Gavlasová: Survivors, Lucie Vitásková: Ringing colour, Jana Bařinková: Rainbow Island, Marta Jiráčková: Pura sub nocte

************

XVI. koncert elektroakustické hudby 14.března 2011 k životnímu jubileu Ivany Loudové - Loudová+Haase: Res Humana, Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul, Pierre Henry: Le voile d'Orphée, Karlheinz Stockhausen: Kontakte - část

************

XVII. koncert elektroakustické hudby 11.dubna 2011 z děl japonských skladatelů - Daniel Forró: Kenroku-en (Zahrada šesti principů), Makoto Shinohara: Mémoires, Takemito Shimazu: From Origin Point, Shintaro Imai: La Lutte Bleue, Yota Kobayashi: Kakusei

************

XVIII. koncert elektroakustické hudby 9.května 2011 k životnímu jubileu Rudolfa Růžičky - Rudolf Růžička: Missa (elektroakustická mše), Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge

************

XIX. koncert elektroakustické hudby 10.října 2011 k zahájení koncertní sezóny 2011-12 - Peter Machajdík: 05.12.07. (pocta pro Karlheinze Stockhausena), Karlheinz Stockhausen: Studie I., Studie II., Simo Lazarov: Momentary dialogues, Jozef Malovec: Orthogenesis, Karel Odstrčil: Einstein
************

jubilejní XX.koncert elektroakustické hudby 7.listopadu 2011 - Emil Viklický: Ignác v koridoru, Zbyněk Vostřák: Dvě ohniska, Václav Kučera: Pastorale, Lars-Gunnar Bodin: Traces I., Tamás Ungvary: Basic Barrier
************
XXI.koncert elektroakustické hudby 5.prosince 2011 - Wlodzimierz Kotoński: Antiphonae, Ricardo Farra: Audiciones, Vlastislav Matoušek: Tvary ticha II., Rudolf Růžička: Rosa sepulcreti, Karel Odstrčil: Hledání živé vody, Milan Slavický: Adventus
************
XXII.koncert elektroakustické hudby 13.února 2012 - Luciano Berio: Mutazioni, Curt Roads: Field, Otto Laske: Furies and Voices, Fabio Ciardi: Il Gioco, Dexter Morrill: Fantasy Quintet
************
XXIII.koncert elektroakustické hudby 19.března 2012 - Josef Platz: MUSICA NOVA 1970 (FAMU), Ondřej Ševčík: BARDO (zvuková kompozice Richard Muller), Pavel Kopecký: VIA REGIA, Pavel Kovařík: ČASOPROSTOR (obrazová kompozice Marcel Stecker)
************
XXIV.koncert elektroakustické hudby 14.května 2012 - Roland Kayn: Phasen, Signals, Pierre Henry: Dixieme symphonie de Beethoven, Ludwig van Beethoven: Symfonie č.10 Es dur (fragment)

************
jubilejní XXV.koncert elektroakustické hudby - 11.června 2012 - Miloš Haase: Atlantis, Rudolf Růžička: Arcanum, Pierre Boulez: Symphonie mécanique, Luciano Berio & Bruno Maderna: Ritratto di citta
************
26.koncert elektroakustické hudby - 15.října 2012 - Michal Rataj: Silence Talking, Michal Košut: Concertino, Rudolf Růžička: Posonensia, Pavel Kopecký: Monocerotis a Helix, Karel Odstrčil: Dr.Sorge
************
27.koncert elektroakustické hudby - 12.listopadu 2012 - Miloš Štědroň: Panychida za Pasternaka, Ilja Zeljenka: Piano séparé, Zbyněk Vostřák: Jedno ve všem, Simo Lazarov: Attimi, Ivan Patachich: Fagotto digitalis, Ricardo Farra: Ancestros, Edgar Varése: Hyperprisme
************
28.koncert elektroakustické hudby - 10.prosince 2012 - Alois Piňos: Advent, Jozef Malovec: Theoréma, Jan Klusák: O sacrum convivium, Rudolf Růžička: Aves, Milan Slavický: Adventus,

************
29.koncert elektroakustické hudby - 18.února 2013 - Franco Donatoni: Quartetto III., Jaroslav Krček: Ó světlo světa, Vlastislav Matoušek: Návrat, Bernard Parmegiani: Captures Epheméres, Miroslav Hlaváč: Astroepos, Astroepos II., Karel Odstrčil: Agatha Christie

************
30. jubilejní.koncert elektroakustické hudby z děl předsedů SEAH - 19.března 2013 - Rudolf Růžička: Bucina, Rota, Tibia I. - sóla: J.Hasenöhrl, E.Spáčil, D.Kientzy, Karel Odstrčil: Dr.Sorge, Madame Curie, Hemingway

************

 

**************Místo odborného článku s tématikou elektroakustické hudby, který se pravidelně objevuje na závěr Bulletinu SEAH, musíme jako odpovědnost ke členům SEAH uvést skutečnost, týkající se dosavadní neúspěšné realizace převodu části zvukového archivu bývalého Audiovizuálního studia JAMU v Brně, uloženého v nevyhovujících prostorách, do špičkově prostorově a technicky vybavené fonotéky Českého muzea hudby v Praze. 

                                                                                       
Uvádíme kopie textů z našich minulých bulletinů, ve kterých jsme informovali naše členy o průběhu jednání s vedením JAMU:

Bulletin č. 15 z r. 2006: „Vedení SEAH ve spolupráci s vedením Českého muzea hudby navrhlo také převést rozsáhlý soubor zvukových nahrávek, který obsahuje i elektroakustickou hudbu, z bývalého Audiovizuálního studia JAMU do fonotéky muzea. Realizace tohoto záměru je zatím v jednání.“


Bulletin č. 16 z r. 2007: „
Prozatím se nepodařilo uskutečnit záměr vedení SEAH ve spolupráci s vedením Českého muzea hudby převést rozsáhlý soubor zvukových nahrávek, který obsahuje i elektroakustickou hudbu, z bývalého Audiovizuálního studia JAMU do fonotéky muzea. Realizace tohoto záměru je stále v jednání.“


Bulletin č. 17 z r. 2008: „
Stále se nedaří realizovat záměr vedení SEAH ve spolupráci s vedením Českého muzea hudby převést rozsáhlý soubor zvukových nahrávek, který obsahuje i elektroakustickou hudbu, z bývalého Audiovizuálního studia JAMU do fonotéky muzea.“


I když v dalších bulletinech jsme se k tomuto problému nevyjadřovali, neznamená to, že jsme se v uplynulých téměř osmi letech nesnažili problém vyřešit.


Výpisy z dopisů
:

Adresováno - Doc.Ivo Medek, Děkan (tehdejší) HF JAMU Brno
„…Navrhuji také zachránit před zničením a zpřístupnit veřejnosti nahrávky uložené v archivu AVS JAMU…“

Podepsán: Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH, datum: 22.11.2005

 

Adresováno - Doc.Vít Spilka, Děkan Hudební fakulty JAMU Brno

„…Vzhledem k tomu, že Audiovizuální studio JAMU, jak jsem se dozvěděl, již nemá možnosti archivovat a přehrávat magnetofonové nahrávky, bylo by dobře, pro jejich záchranu a pro budoucí možné využití, uložit je v našem fonoarchivu, který je na archivaci právě tohoto typu materiálu optimálním způsobem vybaven….“

Podepsán: PhDr.Mgr.Vojtěch Mojžíš, kurátor sbírek fonotéky Národní muzeum, Českého muzea hudby, datum: 16.2.2011


Na vedení JAMU se písemně obrátila i PhDr.Markéta Kabelková, vedoucí Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby

 

Soupis nejdůležitějších převážně elektroakustických nahrávek na mgf.pásech (archivní číslo v AVS, označení druhu nosiče, stručný popis obsahu)
0351 Z (Z5),Pracovní pás-I.,

0352 Z (Z5),Pracovní pás-II.,

0358 Z (Z5),čtyřstopé nahrávky

0009 Z (Z6),EAH Mikolášek

0034 Z (Z6),Kopie z rozhlasu,

0035 Z (Z6),Kopie z rozhlasu,

0040 Z (Z6),Nahrávka z rozhlasu,

0041 Z (Z6),Nahrávka z rozhlasu,

0042 Z (Z6),Nahrávka z rozhlasu,

0046 Z (Z6),Nahrávka z rozhlasu,

0047 Z (Z6),Nahrávka z rozhlasu,

0060 Z (Z6),Koncert J.Berg

0090 Z (Z6),Kopie z rozhlasu,

0096 Z (Z6),Nahrávka z ČSAV

0131 Z (Z6),Nahrávka,

0142 Z (Z6),Nahrávka,

0150 Z (Z6),Koncert-Piňos 13.9.1986,

0173 Z (Z6),A.Piňos-nahrávka Supraphonu,

0180 Z (Z6),Nahrávka,

0190 Z (Z6),Horký:Syntfonie,

0197 Z (Z6),Nahrávka,

0361 Z (Z6),Nahrávka,

0362 Z (Z6),Nahrávka,

0460 Z (Z6),Horký:Elektronická suita,

0824 Z (Z11),Synthesizer Greatest I.,AHZ,

0825 Z (Z11),Synthesizer Greatest II.,AHZ,

0835 Z (Z11),Elektronika-Přikryl,AHZ,

0858 Z (Z11),Nahrávka-Gahér:DvojKoncert

0872 Z (Z12),Nahrávky

0665 Z (Z8),Nahrávky,

0673 Z (Z8),Elektroakustická a počítačová hudba,

0687 Z (Z8),Americká počít.hudba,

0695 Z (Z8),Elektronická hudba,

0705 Z (Z8),Počítačová hudba,

0706 Z (Z8),Ars Electronica,

0708 Z (Z8),Počítačová hudba,

0749 Z (Z9),D.Morrill-I.,

0750 Z (Z9),D.Morrill-II.,

0772 Z (Z9),Audiostudio,

0261 Z (Z1),Nahrávka EH z rozhlasu,

0605 Z (Z2),Koncert-Ištvan:Studénka 20.12.1982,

 

Na uvedených mgf.pásech jsou mj. nahrávky elektroakustických skladeb českých autorů (pro informaci o podrobném obsahu některých pásků):

Berg Josef,Happening,60 Z,3.4.1970

Ištvan Miloslav,Smuténka,456 Z,10.11.1982

Ištvan Miloslav,Canto I.,114 Z,12.3.1980

Ištvan Miloslav,Ad fontes intimas,32 Z,30.3.1976

Ištvan Miloslav,Modravá země,380 Z,12.12.1984

Ištvan Miloslav,Modravá země,627 Z,25.11.1987

Kapr Jan,Šifry,622 Z,8.6.1988

Kapr Jan,Cvičení pro Gydli,622 Z,8.6.1988

Mojžíš Vojtěch,Schola Ludus,74 Z,21.3.1979

Mojžíš Vojtěch,Slavkovské slunce,397 Z,25.1.1978

Přikryl Jan,Přednáška o EH,33 Z,16.11.1976

Piňos Alois,Kontrapunkty přírody,97 Z,11.12.1979

Piňos Alois,Lux in tenebris,837 Z,13.3.1991

Piňos Alois,Metatance,24 Z,18.11.1975

Piňos Alois,Kantiléna pro mgf.pás,613 Z,17.12.1986 

Piňos Alois,Hudba pro synthesizer a mgf.pás,156 Z,18.2.1981

Růžička Rudolf,Óda na Afrodítu,106 Z,30.11.1983

Růžička Rudolf,II.sextet pro flétnu,hoboj a smyčc.kvartet,272 Z,11.1.1977

Růžička Rudolf,II.dechový kvintet,97 Z,11.12.1979

Růžička Rudolf,Rota,483 Z,20.1.1988

Růžička Rudolf,Psilé Kitharisis;Nomos III,380 Z,12.12.1984

Růžička Rudolf,Bucina,693 Z,16.1.1991

Růžička Rudolf,Suita III.pro klarinet,698 Z,11.12.1985

Růžička Rudolf,Nomos II;Psilé aulésis,613 Z,17.12.1986 

Růžička Rudolf,Tibia,175 Z,15.4.1981

Slavický Milan,Prosvětlení I.,39 Z,12.4.1977
Tým skladatelů,Capriccio 0351 Z, 0352 Z, 0358 Z

Nahrávky některých koncertů a skladeb jsou naprosto unikátní – mj. poslední vystoupení Josefa Berga s názvem Happening a originál nahrávky Capriccia, týmové skladby autorů A.Piňose, A.Parsche, R.Růžičky a M.Štědroně.Přes opakované písemné, telefonické a osobní jednání vedení SEAH a vedení Hudebně historického oddělení Národního muzea, Českého muzea hudby s odpovědnými pracovníky JAMU se dosud nepodařilo získat nahrávky na magnetofonových páscích uložených na JAMU na cívkách a středovkách z doby činnosti Audiovizuálního studia JAMU za účelem jejich převodu a uložení ve fonoarchivu Českého muzea hudby, kde jsou vhodnější archivační podmínky (kvalitní depozitáře, vhodnou technikou vybavená studovna a kvalifikovaný archivní personál). Důvodem průtahů při převodu je patrně jeho příliš komplikovaná administrativa jak na straně JAMU, tak i Národního muzea, nebo nedocenění významu adekvátní péče o tento cenný materiál na obou stranách převodního procesu.

 

 

*   *   *   *   *

 

 

Bulletin SEAH, číslo 23 / 2013

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika