BULLETIN  SEAH

22 / 2012

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Praha - Brno

 

 


čestný člen SEAH
Jiří Hanousek

     Na adresu předsedy výboru naší Společnosti přišlo úmrtní oznámení, které nás, všechny členy SEAH, neobvykle hluboko zasáhlo:

 

     Předseda výboru SEAH zaslal tuto kondolenci na uvedenou adresu pozůstalých:

 

 SPOLEČNOST  PRO  ELEKTROAKUSTICKOU  HUDBU České Republiky
================================================================

 
  Pan

  Michael Hanousek s rodinou,

dovolte mně, abych jménem všech členů Společnosti elektroakustické hudby i jménem svým, vyslovil Vám a Vaší rodině upřímnou soustrast nad úmrtím našeho kolegy, přítele a čestného člena naší Společnosti

                             Jiřího Hanouska

Jiří Hanousek se zasloužil o vznik a rozkvět české elektroakustické hudby.
Navždy zůstane při vzpomínce v srdci každého z nás.

Rudolf Růžička,
předseda výboru SEAH

 

Čest jeho památce !

     

 

     Jiří Hanousek byl po návratu z nuceného exilu počátkem 90.let zakládajícím členem naší Společnosti. V 60.letech působil jako předseda "Komise pro elektronickou hudbu" při tehdejším Svazu československých skladatelů v Brně. Jeho zásluhou došlo v brněnském rozhlase v průběhu druhé poloviny šedesátých let a následně i v začátku let sedmdesátých ke vzniku řady významných autonomních uměleckých děl z oblasti elektroakustické hudby, které vytvářeli přední brněnští skladatelé soudobé hudby. "Brněnské elektronické studio Československého rozhlasu", jak zněl oficiální název, se v té době stalo nejproduktivnějším střediskem pro tvorbu elektroakustických skladeb v tehdejším Československu. J.Hanousek se také podílel na výuce elektroakustické hudební kompozice, která probíhala na Janáčkově akademii múzických umění od poloviny 60.let, takže došlo k nepřetržité výchově tehdejší současné nastupující skladatelské generace, která se  tak mohla seznámit s nejnovějšími hudebními proudy i v oblasti elektroakustické tvorby. Hanousek vytvořil a dirigoval komorní orchestr nazvaný "Studio autorů", se kterým prováděl na veřejných koncertech a natáčel v rozhlase skladby členů skladatelské "Skupiny A" a "Týmu brněnských skladatelů". Jeho zásluhou jako realizátora a dirigenta vznikly a byly provedeny první československé skladby z oblasti elektronické computerové kompozice "Elektronia A a B" od R.Růžičky, Ištvanova kantáta "Já Jákob", Piňosův "Koncert pro orchestr" s prvky elektroakustické hudby a hlavně legendární týmové kompozice z "Expozice experimentální hudby" autorů Berga, Ištvana, Parsche, Piňose, Růžičky a Štědroně: "Peripetie", "Divertissement", "Ecce homo" a "Hlasová vernisáž".

   J.Hanousek často navštěvoval Brno, kde se nezapomněl zastavit za svými přáteli; v loňském roce oslavil 85.narozeniny; věděli jsme, že dlouho bojuje se zákeřnou nemocí…..

 

   Závěr letošního Bulletinu doplňuje vzpomínka na Jiřího Hanouska z pera hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka, posledního žijícího člena Tvůrčí skupiny A.

 

 

 

 

 

Vážení členové SEAH, přátelé a příznivci elektroakustické hudby,  


       Po tomto smutném úvodu k letošnímu Bulletinu nadále pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránkách naší SEAH na serveru HIS na internetové adrese: http://www.musica.cz/seah .

    V současné době vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Vítáme nové členy, které zařazujeme do seznamu všech našich členů bez přesného určení místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail), dále zveřejňujeme výsledky poslední soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA", informujeme o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů atd.

  Stále připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, k jejich zařazování na přednášky a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd.
Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH. CD budou uloženy v archivu SEAH ve Zvukové fonotéce Českého muzea hudby. Uvítáme také informace o významných provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu.

  Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou na naši současnou adresu: SEAH, Jeronýmova 7, 13000 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

 

 

 


         Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU

     Lenka Dohnalová, manažerka SEAH          Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

        Praha - Brno dne 1.července 2012

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *Adresář členů SEAH k  1.7.2012

 

Čestní  členové  SEAH


Jiří Hanousek               in memoriam

Eduard Herzog             in memoriam

Miroslav Hlaváč           in memoriam

Miroslav Kaduch         in memoriam

Karel Odstrčil               in memoriam

Alois Piňos                   in memoriam

Milan Slavický             in memoriam

Čestmír Kadlec            Plzeň, tel.603966209

 

Řádní  členové  SEAH

Taťána Bublíková        Praha, tel.241763472, 731957564

Karel Cón                     Domašov, tel.543247353, 603428484

Zdeňka Čechová          Praha, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Miloš F.J.Čihák            Kostelec, tel.321674490, 728549943, spiritmusic@seznam.cz

Wanda Dobrovská       Praha, tel.731827157, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová        Praha, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová    Praha, tel. 274774974, DOUBRAVA.SEMIO@seznam.cz

Aleš Dvořák                 Praha, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                    Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@slovakradio.sk

Stanislav Filip               Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov            Praha, tel.2766276

Martin Flašar               Brno, tel.549493790, martin.flasar@gmail.com

Daniel Forró                Kakamigahara, Japonsko, danfor@r5.dion.ne.jp

Jozef  Gahér                Bratislava, SR, tel.00421/243333955, jozef61529@yahoo.com

Miloš Haase                  Praha, tel.274819719, 602322612, milos@haase.cz

Radomil Hertl              Praha, tel.272655900

Jan Jára                        České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková           Praha, tel.736782344, marta.jirackova@volny.cz                                                                                                              

Afrodita Katmeridu   Praha, tel.284820521, 603182679, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                      Brno                                            

Ivan  Klúčovský           Brno, tel.603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda              Poštorná, tel.519331455, 605233401

Jiří Kollert,                   Praha, tel.25817689, 724557585, kollert@chello.cz

Pavel Kopecký             Praha, tel.283842482, 721135612, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut                Brno, tel.548520860, 776176822, kosut@ped.muni.cz

Jaroslav Krček             Praha, tel. 251564644, 737519873, gabikrckova@seznam.cz

Milan Křivohlavý        Praha, tel.2368932

Petr Křížek                   Praha, tel.603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera             Praha, tel.272766326, vac.kuc@tiscali.cz

Ivan Kurz                     Praha, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov              Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová             Praha, tel.274819719, 607272869, ivana@loudova.cz

Peter Machajdík          Bratislava, SR, tel.00421/244881173, mango@machajdik.de

Josef Marek                 Praha, tel.251566314, 777099821, zb.mateju@volny.cz

Vlastislav Matoušek    Praha, tel.222723219, 732272217, vlastislav@gmail.com                   

Ivo Medek                    Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek       Zürich, Schweiz, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz

Vojtěch Mojžíš             Praha, tel.286884295, 603739135, vojtech-mojzis@nm.cz

Lubomír Müller            Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík             Praha, tel.24014064

Tomáš Odstrčil             Praha, tel.241763472, 731957564

Otakar Olšaník             Brno, tel.5538894

Jiří Ospalík                   Litoměřice, tel.775 978 086, jiri@ospalik.cz

Mikuláš Piňos               Brno, tel.0049/6227767760, mikpinos@volny.cz

Kateřina Piňosová        Brno, tel.603568845, 0049/1725770136, hudbaba@centrum.cz

Miroslav Pudlák           Praha, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz

Petr Randula                Praha, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek               Praha, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko                Praha, tel.224222175, vlado.rusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička           Brno, tel.511112113, ruzicka@fi.muni.cz, ruzickar@chello.cz

Václav Rysl                  Praha, tel.27924551

Eduard Spáčil               Rokycany, tel.371725227, 603418130, spacil.mms@tiscali.cz

Václav Syrový              Praha, tel.220800080, syrovy@h.amu.cz

Tomáš Šenkyřík           Brno, tel.777 237 399, tom_senk@hotmail.com, tomas@tomassenkyrik.com

Karel Šimandl              Karlovy Vary, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný           Adamov, tel.516447314, graham@jamu.cz

Miloš Štědroň              Brno, tel.541247122, 720140589, mil.stedrsen@email.cz

Emil Viklický               Praha, tel.233379379, 724077079, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev         Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                      Praha, tel/fax 272651030

Petr Wajsar                  Praha, tel.267914347, 777876532, petr.wajsar@seznam.cz, petr@wajsar.com

Libor Zajíček                Praha

Vít Zouhar                   Olomouc, tel.585635268, 603822402, vit.zouhar@upol.cz

Lenka Župková            Hannover, BRD, tel. 0049/51145001020, violinelenka@yahoo.de

     Pokud došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo adresy elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto Bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat nebo opravit.

*   *   *   *   *

Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby.
V letošním roce oslavují


80 let:  Marta Jiráčková, Marek Kopelent
70 let:
Miloš Štědroň      65 let: Ivan Kurz      60 let: Jaroslav Šťastný

Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi:

65 let by se letos dožil čestný člen  Milan Slavický

před 15 lety nás opustili  Eduard Herzog, Karel Odstrčil
před 25 lety nás opustil Vladimír Lébl

 

 

*   *   *   *   *   *   *

     Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2011". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

in cooperation with Czech Music Council/Arts Institute, Academy of Arts, Czech Radio supported by Ministry of Culture CR, Municipality of Prague,
Foundation Czech Music Found, Music Foundation OSA

 

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA  2011

Jury:  Lenka Dohnalová, Rainer Bürck, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký,
Michal Košut,
Peter Nelson, Rudolf Růžička

75 pieces were considered from 26 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

 First Prize: Antonio Scarcia (Italy) Guide d´Onda
Honorary Mention: Chien-Wen Cheng (Taiwan) Rain Reflection

Honorary Mention: Martin Klusák (Czech Republic) Strojvedoucí Cháron

Honorary Mention: Diana Simpson Salazar (Great Britain) La Voz del Fuelle

                              Finalists: Monty Adkins (Great Britain) Entangled Symmetries

                                                 Marilinda Santi (Italy) Kaliphonia

    Robert Sazdov (Australia) Dreams of the Jailed Dancer

   Keitaro Takahashi (Japan) Gene-Synapse

 

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)
First Prize:
Roderik de Man (Holland) Thou single wilt prove none
Honorary Mention:
Monty Adkins (Great Britain) Permutations

Honorary Mention: John Young (Great Britain) X

Honorary Mention: Alla Zagaykyewych (Ukraine) Myth IV

Finalists: Panayiotis Kokoras (Greece) Jet

                                João Pedro Oliveira (Portugal) Vox sum vitae


Special Award for Czech Composition: Martin Klusák Strojvedoucí Cháron

 

Lenka Dohnalová, director of competition            Rudolf Růžička, chairman of jury

MUSICA NOVA 2011, SEAH - Prague, Czech Republic
http://musicanova.nipax.cz

Prague, November 13, 2011


*  *  *  *  *

     Společnost pro elektroakustickou hudbu EAH uspořádala 16. prosince 2011 od 18 hod. v Divadle INSPIRACE, Malostranské nám.13, Praha 1, slavnostní vyhlášení, předání cen autorům a koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2011 za přítomnosti oceněných autorů s úvodním slovem ředitelky soutěže Lenky Dohnalové. Na programu koncertu byly oceněné skladby autorů: A.Scarcia, Ch.W.Cheng, M.Klusák, D.S.Salazar, R.de Man, M.Adkins, J.Young a A.Zagaykyewich.

*   *   *

 

   Koncert MUSICA NOVA phantasy & technology - elektroakustická hudba z mezinárodní soutěže. Koncert se konal přidružený k mezinárodnímu festivalu Unitied Islands ČS 2012 dne 23.6.2012 v Divadle Kampa v Praze od 17 hod. Uváděla Dr.Lenka Dohnalová.
Program: Bassal, Mary, Cheng, Anderson, Delaney, Adkins, Klusák


*   *   *

   Brněnská redakce ve vysílání Českého rozhlasu 3 Vltava uvedla ve dnech 6.-10.února 2012 vždy ve 23:15 pět pořadů pod názvy Hudební fórum z Brna s Rudolfem Růžičkou. Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova (1/5) - 6.2. Francis Dhomont: Les moirures du temps. - Rainer Bürck: Flautando. - Robert Normandeau: Figures de rhétorique. - Jean-Claude Risset: Invisible Iréne. (2/5) - 7.2. Michal Košut: Cesta fagarašským údolím. - Concertino. - Michal Rataj: ...per saecula saeculorum... - Hearing first. - I nad vítr jsem marnější. (3/5) - 8.2. Milan Slavický: Adventus. - Alois Piňos: Zimní slunovrat. - Karel Odstrčil: Ghandi. - Pět etap. (4/5) - 9.2. Emil Viklický: Rajská zahrada. - Marta Jiráčková: Pura sub nocte. - Pavel Kopecký: Noc Trifidů. - Rudolf Růžička: Gurges. (5/5) - 10.2. Yasunoshin Morita: Memorial for the Bubbles. - Terri Hron: AhojAhoj. - Jiří Kadeřábek: Přichází bouře. - Luigino Pizzaleo: Nel mezzo della radura. - Paul Rudy: At Rome Around Jovian Moons.

 

   Pražská redakce Českého rozhlasu připravila pro vysílání na stanici Vltava dne 28.června 2012 ve 23:15 hod. pod názvem: Hudební fórum s Josefem Třeštíkem „Musica nova 2011. To nejzajímavější z loňského ročníku soutěže elektroakustické hudby“. S autorem pořadu hovoří ředitelka soutěže Lenka Dohnalováskladby: Antonio Scarcia: Guide d´Onda, Roderik de Man: Thou single wilt prove non, Martin Klusák: Strojvedoucí Cháron, Alla Zagaykyewych: Myth IV., Monty Adkins: Permutations.

*   *   *   *


  Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2011 i předcházejících soutěží jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kde jsou k dispozici všem zájemcům.

 

*   *   *   *   * 

 

 

         Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2012". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek oproti zahraničním autorům zúčastnit především naši členové (podmínky jsou také zveřejněny na internetových stránkách soutěže http://musicanova.nipax.cz/ ).


Pravidla soutěže

1.    Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2.    Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2010.

3.    Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4.  Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

Prioritou soutěže v r. 2012 je parametr rytmu. Po vyhodnocení několika ročníků soutěže Musica nova jsme se rozhodli pro r. 2012 zkusmo vyhlásit prioritu kompozic: RYTMUS v elektroakustické hudbě, což neznamená, že vyloučíme nějaké skladby. Tato priorita má charakter motivační. K takovému rozhodnutí nás vedla skutečnost, že dlouhodobě autoři věnují pozornost propracovanosti zvukových parametrů, modelacím zejména mikrostruktur, avšak rytmus (není míněno triviálně) je nejméně reflektovaným parametrem elektroakustických kompozic umělecké hudby. Předpokládáme, že Vaše kompozice pak bude možno lépe nabídnout i k scénické taneční realizaci.

5.     Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6.    Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7.    Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8.    Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9.    Autor zašle do 31. října 2012 na adresu: 
     Lenka Dohnalová - Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1

a.      soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD;  k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD

b.     místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)

c.      datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

d.     Lze se zaregistrovat elektronicky a nahrát skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty. Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě. Zaslání CD zůstává povinné.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 25 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 20.11.2012.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2012 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a zaslány do EBU; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

INFORMACE - ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D.,
telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz  


*   *   *

   Nabídka CD s kvalitními nahrávkami vítězných skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:
2009 (Y.Kobayashi, C.von Reusner, Y.Chung Tseng, N.Andreuccetti, K.Mee Choi, M.Rataj)
2010
(Y.Chung Tsent, A.Moore, O.Adámek, T.Fukuda, K. Gawlas, S.Salem, M.Klusák)
2011
(A.Scarcia, Chien-Wen Cheng, M.Klusák, D.Simpson Salazar, R.de Man, M.Adkins, J.Young, A.Zagaykyevych)

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

*  *  *  *  *  *  *  *

   V současnosti je celý zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš (e-mail: vojtech.mojzis@nm.cz, tel.286884295). Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium. 


**************

Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

 

     Pokračuje série koncertů elektroakustické hudby ve spolupráci naší SEAH s Českým muzeem hudby. Dosud se uskutečnilo 25 koncertů v prostorách Zvukového studia fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha, Malá Strana, 3.posch, dv.č.431. Zveme všechny členy a další zájemce na tyto koncerty; na každý koncert posíláme samostatné pozvánky (převážně e-mailem).

 

Přehled všech koncertů EAH, které se dosud uskutečnily:

 

I. Koncert elektroakustické hudby k uctění památky českých skladatelů, čestných členů Společnosti elektroakustické hudby Miroslava Hlaváče a Aloise Piňose dne 2.března 2009 s programem: M.Hlaváč: Chimérion "Toužení", M.Hlaváč: Fontana cantans "Zpívající fontána", A.Piňos: Adorace, A.Piňos: Panta rhei - triptych: 1.Antifona, 2.Metamorfóza, 3.Katarze, A.Piňos: Speleofonie

***********

II. Koncert elektroakustické hudby z děl českých skladatelů 6.dubna 2009 - program: Miloš Haase: Per aspera ad astra, Rudolf Růžička: Mavors, Vojtěch Mojžíš: Pravda o muži, Pavel Kopecký: Syntéza, Miloslav Ištvan: Canto II., Karel Odstrčil: Pět etap

***********

III. Koncert elektroakustické hudby z děl zakladatelské generace 4.května 2009 - P.Schaeffer: Flute mexicaine, Etude pour piano, P.Henry: Tam-tam III., K.Stockhausen: Etude, Studie I., L.Berio: Mutazioni, B.Maderna: Notturno, J.Cage: Fontana Mix

***********

IV. koncert elektroakustické hudby z české a světové tvorby 1.června - E.Varése: Poéme électronique, F.Bayle: Jeita (část), Z.Lukáš: Vivat iuventus, Z.Vostřák: Proměna II., M.Jiráčková: Ukolébavka

***********

V. Koncert elektroakustické hudby 5. října 2009 k uctění památky Milana Slavického - Chvála cembala, Prosvětlení V. aneb Pražský podzim „elektroakustická imprese“ Adventus "elektroakustická kontemplace", Requiem – 5. a 6. část (Confutatis maledictis, Lacrimosa)

***********

VI. koncert elektroakustické hudby 9. listopadu 2009 z tvorby českých skladatelů - Vlastislav Matoušek: 5 minut před, Vojtěch Mojžíš: Art Protis, Radek Rejšek: Stomatologická minirapsodie, Miroslav Pudlák: Dejte mi pevný bod, Michal Košut: Kometa, Afrodita Katmeridu: Vivat Musica Bohemica, Michal Rataj: Oratorium Electronicum

************

VII. koncert elektroakustické hudby 7. prosince 2009 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Bohdan Mikolášek: Porcelánová hudba, Emil Viklický: Rajská zahrada, Lenka Župková: S.P.S.K., Edgar Varése: Poéme electronique, Bernard Parmegiani: Violostries, Alois Piňos: Advent

************

VIII. koncert elektroakustické hudby 8. února 2010 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova, komentovaná prohlídka expozice grafického notového zápisu - Rudolf Růžička: Anthroporea – konkrétní hudba o čtyřech částech (1.Naděje, 2.Zápas, 3.Zbabělost. 4.Lhostejnost), Vít Zouhar: Wide Crossing, Dan Dlouhý: Sublimace, Karel Šimandl: Dreamming, Tomáš Šenkyřík: Dear Kitty

***********

IX. koncert elektroakustické hudby 8. března 2010 z vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Marc Ainger: Lament, Michael Clarke: TIM(br)E, Robert Normandeau: Figures de rhétorique, Rainer Bürck: Flautando, Matthew Burtner: Fern. Natasha Barrett: Industrial Revelations, Ka-ho Cheung: Lost Souls Sketches, Claudio Gabriele: Ombra nell'azzuro

***********

jubilejní X. koncert elektroakustické hudby 12. dubna 2010 - Miloslav Kabeláč: E fontibus Bohemicis (6 obrazů z českých letopisů), Ivana Loudová: Planeta ptáků II - Meditace pro housle a elektroniku (památce Oliviera Messiaena), Roderik de Man: Music, when soft voices die.., Petra Bachratá: Nunataq

************

XI. koncert elektroakustické hudby 10. května 2010 - Ukázky partitur elektroakustické hudby,

které jsou uloženy v depozitářích Českého muzea hudby, Jiří Ospalík: L´Inegalité, Michaal Mays: Parasites Paradise, Eduard Spáčil: Hudba pro Plzeň, Machajdík Petr: Sedm barev světla, Ďuriš Juraj: Sny, Rusko Vlado, Mandel Petr, Špíchal Petr, Křivohlavý Milan: Infernetto
*******************
XI. koncert elektroakustické hudby 10. května 2010 - Ukázky partitur elektroakustické hudby, které jsou uloženy v depozitářích Českého muzea hudby - Jiří Ospalík: L´Inegalité, Michaal Mays: Parasites Paradise, Eduard Spáčil: Hudba pro Plzeň, Machajdík Petr: Sedm barev světla, Ďuriš Juraj: Sny, Rusko+Mandel+Šplíchal+Křivohlavý: Infernetto
************

XII. koncert elektroakustické hudby 4. října 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň aj.: Mlčení ptáčků v lese, Ecce homo

************

XIII. koncert elektroakustické hudby 8. listopadu 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Štědroň: Kuře krákoře, Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň: Capriccio, Peripetie

************

XIV. koncert elektroakustické hudby 6. prosince 2010 z českých děl s duchovním a liturgickým zaměřením - Alois Piňos: Advent, Milan Slavický: Adventus, Pavel Kopecký: Via regia, Bohdan Mikolášek: Žalm II., Radek Rejšek: Roráty, Rudolf Růžička: Creation - část

************

XV. koncert elektroakustické hudby 14. února 2011 z děl úspěšných českých skladatelek v soutěži MUSICA NOVA - Kateřina Růžičková: Mezisvětí, Petra Gavlasová: Survivors, Lucie Vitásková: Ringing colour, Jana Bařinková: Rainbow Island, Marta Jiráčková: Pura sub nocte

************

XVI. koncert elektroakustické hudby 14. března 2011 k životnímu jubileu Ivany Loudové - Loudová+Haase: Res Humana, Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul, Pierre Henry: Le voile d'Orphée, Karlheinz Stockhausen: Kontakte - část

************

XVII. koncert elektroakustické hudby 11. dubna 2011 z děl japonských skladatelů - Daniel Forró: Kenroku-en (Zahrada šesti principů), Makoto Shinohara: Mémoires, Takemito Shimazu: From Origin Point, Shintaro Imai: La Lutte Bleue, Yota Kobayashi: Kakusei

************

XVIII. koncert elektroakustické hudby 9. května 2011 k životnímu jubileu Rudolfa Růžičky - Rudolf Růžička: Missa (elektroakustická mše), Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge

************

XIX. koncert elektroakustické hudby 10. října 2011 k zahájení koncertní sezóny 2011-12 - Peter Machajdík: 05.12.07. (pocta pro Karlheinze Stockhausena), Karlheinz Stockhausen: Studie I., Studie II., Simo Lazarov: Momentary dialogues, Jozef Malovec: Orthogenesis, Karel Odstrčil: Einstein
************

jubilejní XX.koncert elektroakustické hudby 7. listopadu 2011 - Emil Viklický: Ignác v koridoru, Zbyněk Vostřák: Dvě ohniska, Václav Kučera: Pastorale, Lars-Gunnar Bodin: Traces I., Tamás Ungvary: Basic Barrier
************
XXI.koncert elektroakustické hudby 5. prosince 2011 - Wlodzimierz Kotoński: Antiphonae, Ricardo Farra: Audiciones, Vlastislav Matoušek: Tvary ticha II., Rudolf Růžička: Rosa sepulcreti, Karel Odstrčil: Hledání živé vody, Milan Slavický: Adventus
************
XXII.koncert elektroakustické hudby 13. února 2012 - Luciano Berio: Mutazioni, Curt Roads: Field, Otto Laske: Furies and Voices, Fabio Ciardi: Il Gioco, Dexter Morrill: Fantasy Quintet
************
XXIII.koncert elektroakustické hudby 19. března 2012 - Josef Platz: MUSICA NOVA 1970 (FAMU), Ondřej Ševčík: BARDO (zvuková kompozice Richard Muller), Pavel Kopecký: VIA REGIA, Pavel Kovařík: ČASOPROSTOR (obrazová kompozice Marcel Stecker)
************
XXIV.koncert elektroakustické hudby 14. května 2012 - Roland Kayn: Phasen, Signals, Pierre Henry: Dixieme symphonie de Beethoven, Ludwig van Beethoven: Symfonie č.10 Es dur (fragment)

************
jubilejní XXV.koncert elektroakustické hudby - 11.června 2012 - Miloš Haase: Atlantis, Rudolf Růžička: Arcanum, Pierre Boulez: Symphonie mécanique, Luciano Berio & Bruno Maderna: Ritratto di citta
************

 

**************

 


        Na závěr každého Bulletinu uvádíme vždy článek, který se podrobněji dotýká činnosti naší Společnosti. V posledním 21. čísle Bulletinu shodou okolností to byl text loňského jubilanta, čestného člena SEAH Jiřího Hanouska "Vzpomínka na léta šedesátá", ve kterém vzpomínal na svůj život před vynucenou emigrací a dotýkal se také historie elektroakustické hudby v Brně. Závěr letošního Bulletinu doplňuje nekrolog a vzpomínka hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka na tuto významnou osobnost.

 

Zdeněk Pololáník, poslední  člen brněnské Tvůrčí skupiny A


Odešel, jeho stopy v Brně  jsou nesmazatelné…….

 

Předáním  partitury Toccaty pro kontrabas a komorní orchestr začal můj kontakt a dá se říci i přátelství s Jiřím Hanouskem, dirigentem a hudebním režisérem brněnského studia Čs. rozhlasu. Jeho význam pro soudobou hudbu byl v letech jeho působení v brněnském hudebním životě nepřehlédnutelný. Postaral se o rozpis  materiálu, zařídil studio, uvědomil techniku a. sám se ujal taktovky. Rozuměl dokonale tehdejší rozhlasové technice, měl přehled o volbě mikrofonů, střihu, nejvhodnějšímu umístění hudebních nástrojů v prostoru studia. Jeho zásluhou přibývalo ročně množství nových, zajímavých nahrávek v rozhlasovém archivu. Zajímal se o realizaci nezvyklých partitur, nástrojů, zvučících přístrojů a o elektronickou hudbu. Nebál se přijmout a realizovat skladby tzv. konkrétní hudby. (První takovou skladbou /u nás v ČSR/ byly moje ČTYŘI  ZVUKOVÉ KONVERZACE a FINALE). Nebál se experimentovat v době preferovaného směru „socialistického realismu“, kdy takové počiny mohly být označeny kritikou jako protilidový formalizmus s neblahými důsledky. Po vzniku tvůrčí skupiny A se ujal řízení většiny novinek jejich členů na veřejných koncertech v různých hudebních prostorách Brna, včetně rozhlasového studia Dukla. Nelze opomenout jeho vlastní tvorbu převážně v podobě scénické hudby pro brněnská divadla, i pohotové nahrávky v této oblasti pro brněnské autory. Konec jeho košaté činnosti způsobila jeho účast na ilegálním vysílání brněnského rozhlasového studia ve dnech vpádu spojených armád do Československa v roce 1968. Okamžitě vyhoštěný z rozhlasu, marně hledal adekvátní zaměstnání. Po několika pokusech o práci v archivech nebo v hudebním školství se rozhodl pro emigraci celé své rodiny. Za pomoci svého švagra, skladatele Jana Nováka, který v době vpádu vojsk byl a již zůstal v zahraničí, odešel i Jiří Hanousek s manželkou a synem do tzv. Západní Evropy. Díky jeho znalostem němčiny a vstřícnosti Západu vůči našim exulantům dostal v Hanau místo ředitele prestižní hudební školy, kde působil až do svého důchodového věku. Jeho manželka Božena Hanousková po zvládnutí cizí řeči dostala místo v Charitě. 

Po státním převratu v r. 1989 doufal Jiří Hanousek v návrat do Brna, na místo, odkud byl nespravedlivě a bezohledně propuštěn. Nebylo mu však navráceno. Uspořádal v té době dva koncerty ze skladeb Jana Nováka, které řídil a vyčkával svého návratu v naději, že se poměry uklidní a návrat mu bude přece jen umožněn. Nestalo se tak. Další léta přijíždíval do Brna jen k návštěvě svých příbuzných a přátel. Po úmrtí své manželky sám těžce onemocněl. Uzdravil se a žil pak ještě mnohá léta v Německu, kde se oženil a na trvalo usadil jeho syn, výtvarník Michal Hanousek. Jiří Hanousek zemřel 15. ledna 2012 v Hanau. Společný hrob s jeho manželkou Boženou je na hřbitově v Bruchköblu.

Přátel a pamětníků Jiřího Hanouska v Brně ubývá. V archivu brněnského rozhlasu však zůstávají četné snímky, tzv. „trvalky“ s jeho jménem, které budou nadále připomínat jeho existenci, i jeho léta působení v brněnském hudebním dění.

                                

                                                                                       

*   *   *   *   *

 

 

 

Bulletin SEAH, číslo 22 / 2012

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika