BULLETIN
 SEAH

21 / 2011

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Praha - Brno

 

 

 

Vážení a milí členové SEAH, přátelé a příznivci elektroakustické hudby,  


       Nadále pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránkách naší SEAH na serveru HIS na internetové adrese:  http://www.musica.cz/seah .  

    V současné době vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Vítáme nové členy, které zařazujeme do seznamu všech našich členů bez přesného místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail), dále zveřejňujeme výsledky poslední soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA", informujeme o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů atd.
 
Podle rozhodnutí Výboru SEAH členství je bezplatné, dobrovolné a zrušitelné. Sponzorské, nadační a grantové dary a příspěvky je možné zasílat bankovním převodem na účet naší SEAH:
       Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna a.s., Koněvova 4
, 130 00 PRAHA 3. Na tento účet je možné zasílat příspěvky také v cizí měně.

  Připomínáme našim členům, aby nám zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti
elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, k jejich zařazování na přednášky a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH. CD budou uloženy v archivu SEAH, ve Zvukové fonotéce Českého muzea hudby. Uvítáme také informace o významných provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu.
  Všechny ú
daje můžete zasílat klasickou poštou na naši současnou adresu: SEAH, Jeronýmova 7, 13000 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

 

 


         Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU
                 

     Lenka Dohnalová, manažerka SEAH          Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   


        Praha - Brno dne 1.července 2011

 


Adresář členů SEAH k  1.7.2011

 

Čestní  členové  SEAH


Eduard Herzog             in memoriam

Miroslav Hlaváč           in memoriam

Miroslav Kaduch         in memoriam

Karel Odstrčil               in memoriam

Alois Piňos                   in memoriam

Milan Slavický             in memoriam

Jiří Hanousek               Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/6181/76782, hanousek@ph-ms.de

Čestmír Kadlec            Plzeň, tel.377523027

 

Řádní  členové  SEAH

Taťána Bublíková        Praha, tel.241763472, 731957564

Karel Cón                     Domašov, tel.543247353, 603428484

Zdeňka Čechová          Praha, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Miloš F.J.Čihák            Kostelec, tel.321674490, 728549943, spiritmusic@seznam.cz

Wanda Dobrovská       Praha, tel.731827157, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová        Praha, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová    Praha, tel. 274774974, DOUBRAVA.SEMIO@seznam.cz

Aleš Dvořák                 Praha, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                    Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@sovakradio.sk

Stanislav Filip               Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov            Praha, tel.2766276

Martin Flašar               Brno, tel.603925638, martin.flasar@gmail.com

Daniel Forró                Kakamigahara, Japonsko, danfor@r5.dion.ne.jp

Jozef  Gahér                Bratislava, SR, tel.00421/243333955, jozef61529@yahoo.com

Miloš Haase                  Praha, tel.274819719, 602322612, milos@haase.cz

Radomil Hertl              Praha, tel.272655900

Jan Jára                        České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková           Praha, tel.224324096, 736782344, marta.jirackova@volny.cz                                                                                                              

Afrodita Katmeridu   Praha, tel.284820521, 603182679, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                      Brno                                            

Ivan  Klúčovský           Brno, tel.547218411, 603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda              Poštorná, tel.519331455, 605233401

Jiří Kollert,                   Praha, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký             Praha, tel.283842482, 721135612, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut                Brno, tel.548520860, 776176822, 834@mail.muni.cz

Jaroslav Krček             Praha, tel. 251564644, 737519873, gabikrckova@seznam.cz

Milan Křivohlavý        Praha, tel.2368932

Petr Křížek                   Praha, tel.603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera             Praha, tel.272766326, vac.kuc@tiscali.cz

Ivan Kurz                     Praha, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov              Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová             Praha, tel.274819719, 607272869, ivana@loudova.cz

Peter Machajdík          Bratislava, SR, tel.00421/244881173, mango@machajdik.de

Josef Marek                 Praha, tel.731518866, josmark@josefmarek.cz

Zbyněk Matějů            Praha, tel.777099821, zb.mateju@volny.cz

Vlastislav Matoušek    Praha, tel.222723219, 732272217, vlastislav@gmail.com                   

Ivo Medek                    Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek       Zürich, Schweiz, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz

Vojtěch Mojžíš             Praha, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz, vojtech.mojzis@nm.cz

Lubomír Müller            Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík             Praha, tel.24014064

Tomáš Odstrčil             Praha, tel.241763472, 731957564

Otakar Olšaník             Brno, tel.5538894

Jiří Ospalík                   Litoměřice, tel.775 978 086, jiri@ospalik.cz

Mikuláš Piňos               Brno, tel.0049/6227767760, mikpinos@volny.cz

Miroslav Pudlák           Praha, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz

Petr Randula                Praha, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek               Praha, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko                Praha, tel.224222175, vlado.rusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička           Brno, tel.511112113, ruzicka@fi.muni.cz, ruzickar@chello.cz

Kateřina Růžičková     Brno, tel.603568845, 0049/1725770136, hudbaba@centrum.cz

Václav Rysl                  Praha, tel.27924551

Eduard Spáčil               Rokycany, tel.371725227, 603418130, spacil.mms@tiscali.cz

Václav Syrový              Praha, tel.220800080, syrovy@h.amu.cz

Tomáš Šenkyřík           Brno, tel.777 237 399, tom_senk@hotmail.com, tomas@tomassenkyrik.com

Karel Šimandl              Karlovy Vary, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný           Adamov, tel.516447314, graham@jamu.cz

Miloš Štědroň              Brno, tel.541247122, 720140589, mil.stedrsen@email.cz

Emil Viklický               Praha, tel.233379379, 724077079, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev         Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                      Praha, tel/fax 272651030

Petr Wajsar                  Praha, tel.267914347, 777876532, petr.wajsar@seznam.cz, petr@wajsar.com

Libor Zajíček                Praha

Vít Zouhar                   Dobratice, tel.603822402, vit.zouhar@upol.cz

Lenka Župková            Hannover, BRD, tel. 0049/51145001020, violinelenka@yahoo.de

 

 

     Pokud došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto Bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat nebo opravit.


*   *   *   *   *

 

Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby.
V letošním roce oslavují


85 let:  Jiří Hanousek
70 let:   Čestmír Kadlec, Ivana Loudová, Rudolf Růžička
55 let:  Ivo Medek      50 let:  Peter Machajdík, Miroslav Pudlák

*   *   *   *   *

       


     Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "
MUSICA NOVA 2010". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:


Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

in cooperation with
Czech Music Council, Academy of Arts, Music Information Centre, Czech Radio
supported by
Ministry of Culture, Foundation Czech Music Found, Foundation OSA, CSC Ltd.

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition
MUSICA NOVA  2010

Jury:  Lenka Dohnalová, Rainer Bürck, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Michal Košut, Rudolf Růžička


54 pieces were considered from 28 countries
Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

 First Prize: Yu-Chung Tseng (Taiwan) Points of Departure with 17 Variations
                 Honorary Mentions: Takuto Fukuda (Japan) Still-life of cb

                                                               Krzysztof Gawlas (Poland) Spherical Voices 1
                                                  Sam Salem (Great Britain) Dead Poets
                                         Finalists:  Martin Klusák (Czech Republic) MEXperiment

                                                Clemens von Reusner (Germany) BRNK

                               Louise Rossiter (Great Britain) Black Velvet                   
                                                
Jorge Sad (Argentina) HyperRock

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)
First Prize:
Adrian Moore (Great Britain) Fields of Darkness and Light
Honorary Mention:
Ondřej Adámek (Czech Republic) IMADEMO - duo      

                               Finalists: Chien-Wen Cheng (Taiwan) Morning Rain
                                                  
Krzysztof Wolek (Poland) Un Claro Del Tiempo

           

Special Award for Composition by Young Composer: Martin Klusák MEXperiment

Special Award for Czech Composition: Ondřej Adámek IMADEMO – duo

Lenka Dohnalová, director of competition            Rudolf Růžička, chairman of jury


MUSICA NOVA 2010, SEAH - Prague, Czech Republic
http://musicanova.nipax.cz

Prague, November 14, 2010

 

 

     SEAH uspořádala 8. prosince 2010 od 19 hod. v divadle INSPIRACE, Malostranské nám.13, Praha, slavnostní vyhlášení, předání cen autorům a koncertní provedení vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2010 za přítomnosti oceněných autorů s průvodním slovem ředitelky soutěže Lenky Dohnalové a úvodním slovem předsedy jury Rudolfa Růžičky. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2010 i předcházejících soutěží jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kde jsou k dispozici všem zájemcům.

    Pražská redakce Českého rozhlasu připravila pro vysílání na stanici "Vltava" ve dnech 21.února až 24. února 2011 vždy od 23:15 hod. pod názvem Hudební fórum s Lenkou Dohnalovou pořady o soutěži Musica Nova 2010 - Ohlédnutí za mezinárodní soutěží elektroakustické hudby. 21.2. „Rozvíjení tradičních hudebních principů“ (skladby K.Gawlase, Y.Chung Tsenga a T.Fukudy); 22.2. „Ozvláštnění a přemýšlení o hudbě hudbou“ (A.Moore, M. Rataj, M.Carlentini, M.Klusák, O.Adámek); 23.2. „Akusmatika - kino pro ucho“ (S.Salem, F.Otondo, C.Wen Cheng, D.Bassal); 24.2. „Imanence“ (C.von Reusner, L.Rossiter, F.Szymanski, J.Sad).

*   *   *   *   * 

 

 


         Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2011". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetových stránkách soutěže  http://musicanova.nipax.cz/


Pravidla soutěže

1.     Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2.     Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2009.

3.     Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4.     Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5.     Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6.     Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7.     Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8.     Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9.     Autor zašle do 31. října 2011 na adresu:  Lenka Dohnalová - Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1

1.     soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD;  k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD

2.     místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)

3.     datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

4.     Můžete se zaregistrovat elektronicky (na adrese http://musicanova.nipax.cz) a nahrát Vaši skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty. Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě. Zaslání CD zůstává povinné.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2011.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2011 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a zaslány do EBU; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

INFORMACE - ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz  

*   *   *

Nabídka CD s kvalitními nahrávkami vítězných skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

*  *  *  *  *

   V současnosti je celý zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš (e-mail: vojtech.mojzis@nm.cz, tel.286884295). Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium. 

 


**************

 

Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

 

     Pokračuje série koncertů elektroakustické hudby ve spolupráci naší SEAH s Českým muzeem hudby. Dosud se uskutečnilo 18 koncertů v prostorách Zvukového studia fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha, Malá Strana, 3.posch, dv.č.431. Zveme všechny členy a další zájemce na tyto koncerty; na každý koncert posíláme samostatné pozvánky (převážně e-mailem).


Uvádíme přehled všech koncertů, které se uskutečnily od XI.koncertu (programy koncertů I. – X. jsou uvedeny v minulém Bulletinu 20/2010):

 

XI. koncert elektroakustické hudby 10. května 2010 - Ukázky partitur elektroakustické hudby,

které jsou uloženy v depozitářích Českého muzea hudby - Jiří Ospalík: L´Inegalité, Michaal Mays: Parasites Paradise, Eduard Spáčil: Hudba pro Plzeň, Machajdík Petr: Sedm barev světla, Ďuriš Juraj: Sny, Rusko+Mandel+Šplíchal+Křivohlavý: Infernetto

************

XII. koncert elektroakustické hudby 4. října 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň aj.: Mlčení ptáčků v lese, Ecce homo

************
XIII. koncert elektroakustické hudby 8. listopadu 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Štědroň: Kuře krákoře, Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň: Capriccio, Peripetie

************

XIV. koncert elektroakustické hudby 6. prosince 2010 z českých děl s duchovním a liturgickým zaměřením - Alois Piňos: Advent, Milan Slavický: Adventus, Pavel Kopecký: Via regia, Bohdan Mikolášek: Žalm II., Radek Rejšek: Roráty, Rudolf Růžička: Creation - část
************

XV. koncert elektroakustické hudby 14. února 2011 z děl úspěšných českých skladatelek v soutěži MUSICA NOVA - Kateřina Růžičková: Mezisvětí, Petra Gavlasová: Survivors, Lucie Vitásková: Ringing colour, Jana Bařinková: Rainbow Island, Marta Jiráčková: Pura sub nocte  

************
XVI. koncert elektroakustické hudby 14. března 2011 k životnímu jubileu Ivany Loudové - Loudová+Haase: Res Humana, Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul, Pierre Henry: Le voile d'Orphée, Karlheinz Stockhausen: Kontakte - část

************
XVII. koncert elektroakustické hudby 11. dubna 2011 z děl japonských skladatelů - Daniel Forró: Kenroku-en (Zahrada šesti principů), Makoto Shinohara: Mémoires, Takemito Shimazu: From Origin Point, Shintaro Imai: La Lutte Bleue, Yota Kobayashi: Kakusei

************

XVIII. koncert elektroakustické hudby 9. května 2011 k životnímu jubileu Rudolfa Růžičky - Rudolf Růžička: Missa (elektroakustická mše), Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge
************

XIX. koncert elektroakustické hudby se uskuteční v září nebo říjnu 2011

 

*  *  *  *  *

     Pořadatelé mezinárodního festivalu FORFEST 2011 zařadili do programu 22.června v kroměřížském zámku autorský profil k životnímu jubileu Rudolfa Růžičky složený z elektroakustických a počítačových skladeb pro sólové nástroje interpretované světoznámými umělci. V programu zazněly skladby Tibia I. (D.Kientzy), Concertino (L.Váchalová), Saxophanasy (F.Slováček), Bucina (J.Hasenöhrl) a Aranea (J.Hlaváč). 

 

 

 

**************        Na závěr našeho Bulletinu uvádíme článek letošního jubilanta a čestného člena SEAH Jiřího Hanouska, ve kterém vzpomíná na svůj život před vynucenou emigrací a dotýká se také historie elektroakustické hudby v Brně. Navazuje tak na svůj článek v Bulletinu SEAH čís.14 nazvaný „O začátcích a konci Brněnského elektronického studia“.

 

Jiří Hanousek:  Vzpomínka na léta šedesátá


Snad si ještě vzpomenu na svůj podíl spolupráce s brněnskou skladatelskou skupinou A. Řekl bych, že to bylo mé nejkrásnější životní údobí, nebýt té hrozné doby temna, kterou produkoval komunistický režim. Měli jsme tehdy, jako všichni mladí, plno elánu a snů dobýt svými schopnostmi po letech válečného strádání svět. Znali jsme se většinou už od konzervatorních dob. Už tam se nás však snažili dělit "na ovce bílé a černé". Bylo těžké odpovědět v roce 1949 na otázku: Na které straně stojíš? Člověk nestál na žádné, nicméně takové otázky budily už tehdy nedůvěru. Musím říct, že režim si nás sám formoval do role protivníků. Režim si vychovával svou vlastní opozici. Skladatelská skupina A vznikla jako opozice Svazu skladatelů. Byli to nejtalentovanější komponisté ročníků 1921-35, kteří měli vlastní názory a nebyli ochotni přijímat bezhlavou disciplinu Svazu skladatelů, např. nemožné ždanovovské teze apod.

Na svém příkladu ukážu, jak mě doba nutila do role opozičníka: Měl jsem na konzervatoři to štěstí, že jsem jako mladý dirigentský adept dostával v koncertních programech úkory finální. Práci se sborem jsem absolvoval Janáčkovou kantátou Otče náš, s velkým orchestrem konzervatoře (tehdy stočlenný) jsem absolvoval Smetanovými symf. básněmi Tábor a Blaník a Sedláčkovou Sinfoniettou provedenou v rozhlase v přímém vysílání. Když se šéf tehdejšího symfonického orchestru brněnského rozhlasu Bákala rozhodl obsadit místo 2. dirigenta, byl by mě rád viděl jako svého pomocníka. Stranické skupina orchestru však tehdy rozhodla, že se nesmím konkurzu zúčastnit, neboť je předem určen na to místo člen strany Dr.O.Trhlík. Výsledek konkurzu byl lhostejný, Trhlík se stal Bakalovým nástupcem. Mé pokusy o jiná dirigentská místa ztroskotaly ze stejných kádrových důvodů.

Pokusil jsem se tedy dosáhnout alespoň místo hudebního režiséra. Konkurs v pražském rozhlase jsem vyhrál, ale nastoupit jsem nemohl, protože jsem před tím na přehrávce Svazu skladatelů žádal veřejně odpověď od s.Barvíka, proč jsou Polky Jana Nováka formalistické. O rok později se mi podařilo po novém konkurzu místo režiséra dostat, leč se značně poškozeným kádrovým profilem.

Od samého začátku mé umělecké kariéry mi byla odňata možnost dirigentského místa. Celých 20 let jsem byl odkázán na pouhá hostování, pokud nepřišlo období úplného zákazu. Do Svazu skladatelů jsem nikdy nebyl přijat ani za kandidáta, ani za člena. Teprve na jaře 1968 mě přijali právem nespornosti přímo za člena, abych několik měsíců poté byl opět vyškrtnut. Od začátku své rozhlasové kariéry jsem hledal dirigentskou možnost alespoň na okraji té oficiální kultury a našel duo Pohanka-Bělský, kteří spartovávali staré bohemiky, čekající na provedení. Založili jsme Collegium musicum brunense, komorní orchestr pro starou hudbu a provozovali ji koncertně i v rozhlase. Koncem 50tých let byl pak vrcholem naší činnosti přímý přenos z Pražského jara.

 

To už rostly spory mladých skladatelů s oficiální linií jejich Svazu do té míry, že došlo k vytvoření skupiny A, která se pokouší pomocí vlastního ensemblu (Studio autorů) své skladby veřejně prezentovat. Ujímám se dirigentsky Studia autorů opět jen formou zájmové činnosti ležící na pokraji legality. Celý projekt je však umělecky tak na výši, že nás není možné ani zakázat ani zrušit. Stáváme se součástí celostátních kulturních tendencí v rámci jistého politického uvolnění ve 2.polovině 60tých let ústících do tzv. pražského jara. Vytváříme nové směry čs. modemy.

S tím souvisí i rozvoj elektroakustické hudby, kterému dali popud Francouzi svými semináři v r.1963 v Praze a Plzni. 1964 vzniká na můj popud Brněnské elektronické studio (BES) které se záhy stává největší výrobnou autonomních děl v republice. Nejkvalitnější zvukoví technici se podílejí na realizacích v prostředí běžných rozhlasových režií bez specielních zvukových měničů. Přesto navazuje BES kontakty s Paříží a Utrechtem. Píšu popularizační články do odborných časopisů a pořádáme školení v produkci elektronické hudby pro jiná pracoviště. Bratislavská skupina elektroniků nás zve z celé republiky do Smolenice, kde vystupuje s novými kreacemi Karlheinz Stockhausen. Brno zve bratislavskou Hudbu dneška k vystoupení v brněnské křížové chodbě. Tento prostorový koncert je pro rozhlasové stranické orgány nepřijatelnou provokací a jsem přesvědčen, že mé bezprávní propuštění ze služeb rozhlasu v r.1971 je následek též tohoto koncertu.

Přes značné a přesvědčivé úspěchy kompoziční, reprodukční i organizační (jmenuji jen komorní opery, festivaly experimentální hudby, zájezd do Polska, mnohé gramofonové nahrávky) koná tato činnost násilnou likvidaci všech aktivit za pomoci politické a vojenské moci. Novák emigruje, aby se už víckrát nevrátil do vlasti. Berg podléhá stresovým tlakům, kterým je vystaven a umírá v mladém věku. Piňos visí na tenkém vlákně na JAMU, vystaven politické libovůli školní reprezentace. Ištvan je nucen odevzdat úřad rektora školy neschopnému komunistovi. Pololáník po potížích s STB se stahuje do soukromí. Štědroň a Parsch, kteří se se skupinou už dříve ztotožnili, volí cestu kolaborace. Já jsem zbaven všech funkcí v rozhlase i na JAMU a jsem nucen přijat potupnou práci pomocného dělníka na stavbě. Po třech letech se mi podaří s rodinou prchnout na západ a tyto řádky píšu ze svého exilu, z kterého není po 20ti letech návratu.

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že dějiny skupiny A jsou zároveň dějinami permanentního kulturního útlaku despotického režimu. Co bylo nejlepšího v čs.kultuře těch let, bylo vytvořeno na pokraji oficiální kultury, téměř ilegálně a v každém případě s nesouhlasem oficiální politické moci. Nejde tedy o úspěchy tehdejšího režimu, ale o úspěch tenké vrstvy opozičníků, kteří to měli zatraceně těžké, aby se dějiny o nich vůbec dozvěděly. Náš život by se byl jinak rozvíjel, čs.kultura přišla o nenahraditelné hodnoty. 40 let zbytečných bojů se státní mocí nám už nikdo nenahradí.(tento článek pochází ze soukromého archivu Zdeňka Cupáka, bývalého vedoucího hudebního vysílání a hudebního redaktora Českého rozhlasu v Brně)


 

 

*   *   *   *   *

 

 

 

Bulletin SEAH, číslo 21 / 2011

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika