BULLETIN  SEAH

20 / 2010

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Praha - Brno

 

 


Milan Slavický
 7.5.1947 - 18.8.2009

V naději na opětovné shledání oznamujeme, že dne 18. srpna 2009 nás předešel k Pánu pan Prof. Milan Slavický. Zádušní mše svatá bude slavena v úterý 25. srpna v 10 hodin v kostele Panny Marie Královny míru na Lhotce (Praha 4, Ve Lhotce 36). Po zádušní mši sv. bude uložen do rodinného hrobu na Vinohradech. Průvod vyjde ve 13 hodin od hlavního kříže.

 O modlitbu prosí manželka Eva, synové Tomáš a Martin s rodinami.

+++

Vážená paní Slavická,

dovolte mně, abych jménem všech členů Společnosti elektroakustické hudby vyslovil Vám a Vaší rodině upřímnou soustrast nad úmrtím našeho kolegy a přítele Milana Slavického. Navždy zůstane při vzpomínce v srdci každého z nás.

 Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH

+++++

Vážení členové SEAH,

naši Společnost elektroakustické hudby postihla další těžká ztráta. V úterý 18. srpna po dlouhé a těžké nemoci zemřel člen výboru SEAH a stálý člen soutěžní poroty Musica Nova Milan Slavický. Pohřeb se bude konat 25. srpna v 10 hodin v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce. 

 Čest jeho památce!

 R.Růžička, předseda výboru SEAH


      
++++++++++

Tato e-mailová korespondence se uskutečnila po náhlém skonu Milana Slavického, který ještě několik týdnů před svou smrtí s jemu vlastním humorem a stálým optimismem plánoval účast v porotě naší mezinárodní soutěže elektroakustické hudby Musica Nova:

 

Nazdar Milane,

včera jsem se vrátil z FORFESTu z Kroměříže. Byl jsi na programu kolokvia */ – tak jsem s Tebou chtěl domluvit termín porotování letošní Musica Nova. Četli tam jen Tvůj krátký příspěvek a Vanda Dobrovská říkala, že jsi v nemocnici (doufám, že jen krátkodobě na nějaké kontrole). Proto píši: hodí se Ti termín 6.-8.11. nebo 13.-15.11.? Napiš!

Zdraví Ruda.

***

Milý Rudo,

děkuji za milý vzkaz, na FORFEST jsem se moc těšil, ale bohužel s těmi špitály je to pravda. Od jara se mé breberky daly zase na pochod (píchání interferonu na to bohužel nestačilo) a tak se teď pohybuju mezi domovem a špitálem, kde od května absolvuju chemoterapie; během července by mne měli na Homolce zase projet PET-CT a zjistit, jak léčba funguje a jak dál pokračovat.

Co se listopadu týče, za těchto okolností můžu těžko něco plánovat, ale pokud se zdravotně dám dohromady, budu mít celkem volnější program, protože jsem musel po ročním marodění odejít z FF do penze (HAMU bych si nechal, kluci za mnou jezdí domů) a tak budu mít daleko víc času než kdykoli předtím. Čili oba termíny jsou mi stejně přijatelné, v jaké budu formě, dám na podzim vědět.

Přeju Ti hezké léto, vše dobré a drž mi palce.

Tvůj Milan
  
***
*/ Písemný příspěvek M.Slavického do kolokvia FORFESTu uvádíme jako závěrečný text tohoto Bulletinu.


   **********

Po tomto posledním e-mailovém dopisu Milana Slavického už následoval jen koncert z elektroakustických skladeb po jeho skonu:

 

Národní muzeum – České muzeum hudby ve spolupráci se Společností elektroakustické hudby pořádají

Koncert elektroakustické hudby k uctění památky Milana Slavického

 

Chvála cembala – 8: 55

Prosvětlení V. aneb Pražský podzim „elektroakustická imprese“ – 14:10

Adventus  "elektroakustická kontemplace" – 11:05

Requiem – 5. a 6. část (Confutatis maledictis, Lacrimosa) – 5:17, 5:38

 

Koncert se uskuteční v pondělí 5. října 2009 v 17:00 hodin ve Zvukovém studiu fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha

 

**********************

Nepočetná, ale o to významnější je Slavického elektroakustická tvorba:

 
Chvála cembala, konkrétní hudba (1977) ČRo Plzeň  8´55´´
Variace na laserový paprsek (1982) SRo Bratislava  9´55´´
Prosvětlení V aneb Pražský podzim, elektroakustická imprese (1990) ČRo Praha 14´10´´
Adventus, elektroakustická kontemplace (1992) ČRo Praha, CD Solitaire 11´05´´
L´Avent, méditation eléctroacoustique (1992) GMEB Bourges 11´20´´
Contrapunctus I per oboe / corno inglese e nastro magnetico (1992) ČRo Praha 10´30´´

*****************

Navždy v naší paměti zůstane Slavického snaha o znovuobnovení oficiálního zastoupení naší elektroakustické hudby v prokomunistickém Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, který od r.1969 znemožňoval jakýkoliv pokus o prosazení alternativního hudebního umění, jakým je i elektroakustická a počítačová hudba. M.Slavický založil při SČSKU "Pracovní skupinu pro elektroakustickou hudbu" a na schůzi 23.3.1989 se stal jejím vedoucím. V následné nově založené "Společnosti pro elektroakustickou hudbu" při Asociaci hudebních umělců a vědců byl dne 30.3.1990 zvolen českým tajemníkem. V naší SEAH se stal členem výboru a aktivně působil jako dlouholetý stálý člen mezinárodní jury soutěže Musica Nova.

 

Výbor SEAH rozhodl jmenovat Milana Slavického in memoriam čestným členem Společnosti pro elektroakustickou hudbu za zásluhy o rozvoj, uplatnění a propagaci české elektroakustické hudby.  

 

Čest jeho památce !


 Vážení a milí členové SEAH a příznivci elektroakustické hudby,  

            Jubilejní dvacáté číslo našeho "BULLETINU SEAH" jsme uvedli zprávou o úmrtí našeho čestného člena, který se zaloužil o naši SEAH a českou elektroakustickou hudbu.


            Nadále pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránkách naší SEAH na serveru HIS na internetové adrese: http://www.musica.cz/seah .
           
Od 15. čísla vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Vítáme nové členy, které zařazujeme do seznamu všech našich členů - opět bez přesného místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail), dále zveřejňujeme výsledky poslední soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA", informujeme o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů atd.
 
Podle rozhodnutí Výboru SEAH nadále nevybíráme členské příspěvky. Dobrovolné dary, sponzorské, nadační a grantové příspěvky je možné zasílat bankovním převodem na účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, 130 00 PRAHA 3. Na tento účet je možné zasílat příspěvky také v cizí měně.
            Opět připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti
elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, k jejich zařazování na přednášky a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH. Uvítáme také informace o významných provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu. Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou na naši současnou adresu: SEAH, Jeronýmova 7, 13000 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).


         
Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU                  

  Lenka Dohnalová
, manažerka SEAH       Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

        Praha-Brno dne 1.června 2010


Adresář členů SEAH
k  1.6.2010

 

Čestní  členové  SEAH


Eduard Herzog             in memoriam

Miroslav Hlaváč           in memoriam

Miroslav Kaduch         in memoriam

Karel Odstrčil               in memoriam

Alois Piňos                   in memoriam

Milan Slavický             in memoriam

Jiří Hanousek               Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/6181/76782, hanousek@ph-ms.de

Čestmír Kadlec            Plzeň, tel.377523027, ckadlec@volny.czŘádní  členové  SEAH

Taťána Bublíková        Praha, tel.241763472, 731957564

Karel Cón                     Domašov, tel.543247353, 603428484

Zdeňka Čechová          Praha, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Miloš F.J.Čihák            Kostelec, tel.321674490, 728549943, spiritmusic@seznam.cz

Wanda Dobrovská       Praha, tel.731827157, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová        Praha, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová    Praha, tel. 274774974, DOUBRAVA.SEMIO@seznam.cz

Aleš Dvořák                 Praha, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                    Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@sovakradio.sk

Stanislav Filip               Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov            Praha, tel.2766276

Martin Flašar               Brno, tel.603925638, martin.flasar@gmail.com

Daniel Forró                Kakamigahara, Japonsko, danfor@tiscali.cz, danfor@r5.dion.ne.jp

Jozef  Gahér                Bratislava, SR, tel.00421/243333955, jozef61529@yahoo.com

Miloš Haase                  Praha, tel.274819719, 602322612, milos@haase.cz

Radomil Hertl              Praha, tel.272655900

Jan Jára                        České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková           Praha, tel.224324096, 736782344, marta.jirackova@volny.cz                                                                                                              

Afrodita Katmeridu   Praha, tel.284820521, 603182679, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                      Brno                                            

Ivan  Klúčovský           Brno, tel.547218411, 603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda              Poštorná, tel.519331455, 605233401

Jiří Kollert,                   Praha, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký             Praha, tel.283842482, 721135612, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut                Brno, tel.548520860, 776176822, 834@mail.muni.cz

Jaroslav Krček             Praha, tel. 251564644, 737519873, gabikrckova@seznam.cz

Milan Křivohlavý        Praha, tel.2368932

Petr Křížek                   Praha, tel.603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera             Praha, tel.272766326, vac.kuc@tiscali.cz

Ivan Kurz                     Praha, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov              Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová             Praha, tel.274819719, 607272869, ivana@loudova.cz

Peter Machajdík          Bratislava, SR, tel.00421/244881173, mango@machajdik.de

Josef Marek                 Praha, tel.731518866, josmark@josefmarek.cz

Zbyněk Matějů            Praha, tel.777099821, zb.mateju@volny.cz

Vlastislav Matoušek    Praha, tel.222723219, 732272217, vlastislav@volny.cz                   

Ivo Medek                    Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek       Zürich, Schweiz, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz

Vojtěch Mojžíš             Praha, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz, vojtech.mojzis@nm.cz

Lubomír Müller            Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík             Praha, tel.24014064

Tomáš Odstrčil             Praha, tel.241763472, 731957564

Otakar Olšaník             Brno, tel.5538894

Jiří Ospalík                   Litoměřice, tel.775 978 086, jiri@ospalik.cz

Mikuláš Piňos               Brno, tel.0049/6227767760, mikpinos@volny.cz

Miroslav Pudlák           Praha, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz

Petr Randula                Praha, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek               Praha, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko                Praha, tel.224222175, vlado.rusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička           Brno, tel.511112113, ruzicka@fi.muni.cz, ruzickar@chello.cz

Kateřina Růžičková     Brno, tel.603568845, 0049/1725770136, hudbaba@centrum.cz

Václav Rysl                  Praha, tel.27924551

Eduard Spáčil               Rokycany, tel.371725227, 603418130, spacil.mms@tiscali.cz

Václav Syrový              Praha, tel.220800080, syrovy@h.amu.cz

Tomáš Šenkyřík           Brno, tel.777 237 399, tom_senk@hotmail.com, tomas@tomassenkyrik.com

Karel Šimandl              Karlovy Vary, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný           Adamov, tel.516447314, graham@jamu.cz

Miloš Štědroň              Brno, tel.541247122, 720140589, mil.stedrsen@email.cz

Emil Viklický               Praha, tel.233379379, 724077079, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev         Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                      Praha, tel/fax 272651030

Petr Wajsar                  Praha, tel.267914347, 777876532, petr.wajsar@seznam.cz, petr@wajsar.com

Libor Zajíček                Praha

Vít Zouhar                   Dobratice, tel.603822402, vit.zouhar@upol.cz

Lenka Župková            Hannover, BRD, tel. 0049/51145001020, violinelenka@yahoo.de

 

     Pokud došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto Bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat nebo opravit.

        Tradičně připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

60 let: Eduard Spáčil           50 let: Ivan Klúčovský

        Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi:

80 let by se dožil zakladatel a první předseda naší SEAH  Karel Odstrčil

85 let by se dožil náš čestný člen  Alois Piňos

před 5 lety nás opustil čestný člen  Miroslav Kaduch

*   *   *   *   *

       

Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2009". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

supported by

Ministry of Culture, Municipal Government
in cooperation with Czech Music Council

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA  2009

Jury:  Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš,

             Pavel Kopecký, Michal Košut, Rudolf Růžička


58 pieces were considered from 25 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)
First Prize:
Yota Kobayashi (Japan) Kakusei
Honorary Mentions:
Clemens von Reusner (Germany) HO

                                                                   Yu-Chung Tseng (Taiwan) Metascape ii
                            
Finalists:  Michal Clarke (Great Britain) Tim(br)e 2

                                             Georges Forget (France) ĽAppel

                             Charles-Edouard Platel (France) Métamorphosonic                    
                                             
Guillermo Pozzati (Argentina) Compelectro
                                             
Michal Rataj (Czech Republic) I nad vítr jsem marnější

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)
First Prize:
Nicolletta Andreuccetti (Italy) S'i fosse foco
Honorary Mention:
Kyong Mee Choi (Korea) To Unformed
        Finalists: João Pedro Oliveira (Porugal) Entre o Ar e a Perfeição
 
Jorge Sad Levi
(Argentina) Teatro Astral

           

Special Award for Composition by Young Composer:  Not awarded

Special Award for Czech Composition: Michal Rataj I nad vítr jsem marnější

Lenka Dohnalová, director of the competition        Rudolf Růžička, president of the jury


MUSICA NOVA 2009, SEAH - Prague, Czech Republic
http://musicanova.nipax.cz

Prague, November 15, 2009

 

     Společnost elektroakustické hudby uspořádala 4. prosince 2009 od 18 hod. v divadle INSPIRACE  v Praze koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2009 za přítomnosti oceněných autorů s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové a úvodním slovem předsedy jury MgA.Rudolfa Růžičky. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2009 i předcházejících soutěží jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kde jsou k dispozici všem zájemcům.

    Pražská redakce Českého rozhlasu připravila pro vysílání na stanici "Vltava" ve dnech 6. a 13. února vždy od 0:05 hod. v RADIOATELIÉRu cyklus dvou pořadů o mezinárodní skladatelské soutěži Musica Nova 2009 pod názvem „Vítězné nahrávky mezinárodní soutěže elektroakustické hudby" – připravil a slovem provázel Michal Rataj.

V rámci pravidelných koncertů elektroakustické hudby v Českém muzeu hudby zazaněly také úspěšné skladby v soutěži Musica Nova, a to 7.12.2009, 8.2., 8.3. a 12.4.2010.


*   *   
*   *   * 

 


     Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2010". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na nových internetových stránkách soutěže http://musicanova.nipax.cz/


Společnost pro elektroakustickou hudbu
pod záštitou České hudební rady

vyhlašuje

mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2010

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2007.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 20. října 2010 na adresu: 
            MUSICA NOVA 2010, HIS – Besední 3,
118 00 PRAHA 1
a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD;  k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD
b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)
c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora
Můžete se zaregistrovat elektronicky a nahrát Vaši skladbu na FTP server na adrese http://musicanova.nipax.cz pro lepší přípravu poroty. Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě. Zaslání CD zůstává povinné.

 

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2010.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2010 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

INFORMACE - ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

*   *   *

Nabídka CD s kvalitními nahrávkami vítězných skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

*  *  *  *  *

   Jak jsme už uvedli v minulých Bulletinech, je v současnosti celý zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš (e-mail: vojtech.mojzis@nm.cz, tel.286884295). Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium. 


**************

 

Zápis valné hromady SEAH, 8.2.2010 (výběr)

Přítomni: Růžička, Dohnalová, Haase, Mojžíš, Loudová, Kopecký, Rusko

 

1: Poslední valná hromada 15.5.2006.

 

2. Rekapitulace činnosti:
2006:

Zrušení kanceláře na Praze 5, přehlášení na Prahu 3, Jeronýmova 7

Deponování archivu nahrávek do ČMH, spravuje V. Mojžíš.

Kontrola Finančního úřadu, dotačního odd. r. 2002-5. Bez připomínek.

Bulletin č. 15 /Růžička, Dohnalová/.

Náklady Musica nova: 223,526,- Kč, příjmy: 217 707,- Kč z toho: OUK MK ČR 50 tis., ZO MK ČR 60 tis., 30 tis. Magistrát N ČHF 10 tis., N OSA 10 tis., vložné 57 707,- Kč, dorovnáno z účtu SEAH. /podrobněji u L. Dohnalové/

větší články L. Dohnalová: Perspektivy EAH, zamyšlení nad posledním ročníkem soutěže Musica nova, angl., in Czech Music Quarterly 4/2006,

Rozhovor s tajemnicí české SEAH a ředitelkou soutěže Musica nova: in OM: 1/2006
2007:

Inventarizace nahrávek EAH v ČMH /Růžčika, Mojžíš/

DVD Musica nova 1969-2006 /R. Růžička/

Bulletin č. 16

Náklady Musica nova 181 097,- Kč, příjmy 179 992,- Kč z toho: OUK MK ČR 50tis., ZO MK ČR 30 tis., Magistrát 20 tis., N OSA 40 tis., N ČHF 10 tis., vložné 29 992-Kč.dorovnáno z účtu SEAH.

CD-R skladby Musica nova
2008:

Bulletin č. 17

Změna stránek Musica nova na http://musicanova.nipax.cz, Nový design, ftp server na přímé nahrávání skladeb a textů.

Náklady: 245 656,- Kč, příjmy: 244 664,- Kč, z toho magistrát 75 tis., OUK MK ČR 60 tis., ZO MK ČR 60 tis., N OSA 20 tis., N ČHF 10 tis., vložné 20 160,- Kč,. Dorovnáno 496,- Kč z účtu SEAH.

Pozn. Příjmy z vložného klesají v důsledku pohybu kurzu.

články: L. Dohnalová: The Plusses, Pitfals and Prospects of EA Music, in Czech Music Qarterly. , 2008/1, s. 27-29.

L. Dohnalová: EA hudba od efektování k virtuálním realitám, Opus musicum 2008, č.1.
2009:

Bulletin č. 18

v září 2009 provedena kontrola Finančního úřadu, odd. dotací. Roky 2006-9. 1 připomínka – 1 vyúčtování podáno 2 dny po termínu /zdůvodněno - :L. Dohnalová na MIDEM, delegována MK ČR/

Koncerty SEAH ve spolupráci s ČMH od 17 hod. s repertoárem především české EA hudby

S podporou N OSA ve výši 7 tis. Kč.

Náklady: 173 538,- Kč, příjmy: 172 760,- Kč, z toho OUK MK ČR 60 tis., ZO MK ČR 31 200,- Kč, Magistrát 60 tis., vložné 21 560,- Kč/, dorovnáno z účtu SEAH.

články: L. Dohnalová: Musica nova 2009, A composition should be not only authentic, but also comprehensible to the ear.”, in: Czech Music Quarterly 4/2009

 

3. statutární orgány:

Rudolf Růžička, předseda SEAH, podpis právo

Miloš Haase, místopředseda SEAH, podpis. právo, + podpis právo v bance

Lenka Dohnalová, tajemnice, podpis právo + podpis. právo v bance

Pavel Kopecký, předseda revizní komise

Aktuální seznam členů: Bulletin č. 18.


Zápis L. Dohnalová, kontrola R. Růžička, 8.2.2010**************

 

Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

 

     Pokračuje série koncertů elektroakustické hudby ve spolupráci naší SEAH s Českým muzeem hudby. Dosud se uskutečnilo 11 koncertů vprostorách Zvukového studia fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha, Malá Strana, 3.posch, dv.č.431. Pokračovat v těchto koncertech budeme v nové koncertní sezóně na podzim. Zveme všechny členy a další zájemce na tyto koncerty; na každý koncert posíláme samostatné pozvánky (převážně e-mailem).

Uvádíme přehled všech koncertů, které se dosud uskutečnily:

 

I. Koncert elektroakustické hudby k uctění památky českých skladatelů, čestných členů Společnosti elektroakustické hudby Miroslava Hlaváče a Aloise Piňose dne 2.března 2009 s programem: M.Hlaváč: Chimérion "Toužení", M.Hlaváč: Fontana cantans "Zpívající fontána", A.Piňos: Adorace, A.Piňos: Panta rhei - triptych: 1.Antifona, 2.Metamorfóza, 3.Katarze, A.Piňos: Speleofonie

***********

II. Koncert elektroakustické hudby z děl českých skladatelů 6.dubna 2009 - program: Miloš Haase: Per aspera ad astra, Rudolf Růžička: Mavors, Vojtěch Mojžíš: Pravda o muži, Pavel Kopecký: Syntéza, Miloslav Ištvan: Canto II., Karel Odstrčil: Pět etap

***********

III. Koncert elektroakustické hudby z děl zakladatelské generace 4.května 2009 - P.Schaeffer: Flute mexicaine, Etude pour piano, P.Henry: Tam-tam III., K.Stockhausen: Etude, Studie I., L.Berio: Mutazioni, B.Maderna: Notturno, J.Cage: Fontana Mix
***********

IV. koncert elektroakustické hudby z české a světové tvorby 1.června - E.Varése: Poéme électronique, F.Bayle: Jeita (část), Z.Lukáš: Vivat iuventus, Z.Vostřák: Proměna II., M.Jiráčková: Ukolébavka

***********

V. Koncert elektroakustické hudby 5. října 2009 k uctění památky Milana Slavického - Chvála cembala, Prosvětlení V. aneb Pražský podzim „elektroakustická imprese“ Adventus  "elektroakustická kontemplace", Requiem – 5. a 6. část (Confutatis maledictis, Lacrimosa)

***********

VI. koncert elektroakustické hudby 9. listopadu 2009 z tvorby českých skladatelů - Vlastislav Matoušek: 5 minut před, Vojtěch Mojžíš: Art Protis, Radek Rejšek: Stomatologická minirapsodie, Miroslav Pudlák: Dejte mi pevný bod, Michal Košut: Kometa, Afrodita Katmeridu: Vivat Musica Bohemica, Michal Rataj: Oratorium Electronicum

************

VII. koncert elektroakustické hudby 7. prosince 2009 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Bohdan Mikolášek:  Porcelánová hudba, Emil Viklický:  Rajská zahrada, Lenka Župková:  S.P.S.K., Edgar Varése: Poéme electronique, Bernard Parmegiani: Violostries, Alois Piňos: Advent

************

VIII. koncert elektroakustické hudby 8. února 2010 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova, komentovaná prohlídka expozice grafického notového zápisu - Rudolf Růžička: Anthroporea – konkrétní hudba o čtyřech částech (1.Naděje, 2.Zápas, 3.Zbabělost. 4.Lhostejnost), Vít Zouhar: Wide Crossing, Dan Dlouhý: Sublimace, Karel Šimandl: Dreamming, Tomáš Šenkyřík: Dear Kitty

***********

IX. koncert elektroakustické hudby 8. března 2010 z  vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Marc Ainger: Lament, Michael Clarke: TIM(br)E, Robert Normandeau: Figures de rhétorique, Rainer Bürck: Flautando, Matthew Burtner: Fern. Natasha Barrett: Industrial Revelations, Ka-ho Cheung: Lost Souls Sketches, Claudio Gabriele: Ombra nell'azzuro

***********

jubilejní X. koncert elektroakustické hudby 12. dubna 2010 - Miloslav Kabeláč: E fontibus Bohemicis (6 obrazů z českých letopisů), Ivana Loudová: Planeta ptáků II - Meditace pro housle a elektroniku (památce Oliviera Messiaena), Roderik de Man: Music, when soft voices die.., Petra Bachratá: Nunataq

************

XI. koncert elektroakustické hudby 10. května 2010 - Ukázky partitur elektroakustické hudby,

které jsou uloženy v depozitářích Českého muzea hudby, Jiří Ospalík: L´Inegalité, Michaal Mays: Parasites Paradise, Eduard Spáčil: Hudba pro Plzeň, Machajdík Petr: Sedm barev světla, Ďuriš Juraj: Sny, Rusko Vlado, Mandel Petr, Špíchal Petr, Křivohlavý Milan: Infernetto

************

XII. koncert elektroakustické hudby se uskuteční v následující koncertní sezóně - v říjnu 2010

 

 

*  *  *  *  *

 
Jako tradiční závěrečný text našeho Bulletinu uvádíme bez komentáře v původním formátování příspěvek Milana Slavického do kolokvia mezinárodního festivalu duchovní hudby FORFEST 2009.

20 let Forfestu

Za dlouhých let normalizace jsem vždycky snil o tom, že po pádu režimu (o kterém jsem nepochyboval) bude možné zorganizovat festival duchovně inspirovaného umění a prezentovat na něm široké spektrum tvorby z různých uměleckých oborů. Dnes – téměř 20 let po pádu komunistického režimu – existuje festivalů zaměřených na duchovní hudbu celá řada: pražské Svatováclavské slavnosti, festivaly duchovní hudby vznikly v Brně, v Olomouci, v Ostravě a na celé řadě dalších míst.

Většina z nich se však soustřeďuje na interpretaci tradičního repertoáru a jen příležitostně zařazuje skladby vzniklé v uplynulých desetiletích nebo dokonce premiéry. Proto je kroměřížský Forfest, jehož dvacátý ročník právě probíhá, mé původní představě nejblíže – jednak svou všestranností, jednak svým akcentem na soudobou tvorbu různých oborů.

Obojí je mimořádně cenné a obojí se manželé Zdenka a Václav Vaculovičovi, obětaví a nápadití organizátoři festivalu, od samého počátku snaží udržovat a rozvíjet jako základní charakteristiku festivalu, nadto spojenou s jeho mezinárodním charakterem, což pokládám za další zásadní přínos, pomáhající překonávat tradiční domácí zápecnictví.

Koncerty, výstavy, periodicky i kolokvium s reflexí prostředků, smyslu a směřování soudobého duchovně inspirovaného umění – to je programové spektrum dvacetiletí festivalu, které z něj vytváří bohatý a rozmanitý celek. A akcent na soudobou tvorbu je něčím, co festivalu tohoto rozsahu a tohoto zaměření dává specifičnost a velkou cenu.

Pokud bych měl festivalu něco přát do dalších ročníků, pak to, aby obě tyto charakteristiky trvale udržel. A pokud bych měl něco přát sobě, pak abych se ještě ve zdraví mohl řady jeho ročníků zúčastnit.

Prof. PhD Milan Slavický - HAMU Praha /CZ/

 

 

*   *  *  *   *

 

 

Bulletin SEAH, číslo 20 / 2010

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika