BULLETIN  SEAH

17 / 2008

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Praha - Brno

 

Vážení a milí členové SEAH a příznivci elektroakustické hudby,  

pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH na serveru HIS na adrese: http://www.musica.cz/seah.

    
Od 15. čísla vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě, od minulého 16. čísla uvádíme náš bulletin na stránkách SEAH v kvalitnějším formátu PDF (Portable Document Format). Předkládáme seznam našich členů bez přesného místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail), zveřejňujeme výsledky posledních soutěží a vyhlášení nových soutěží "MUSICA NOVA", tradiční informace o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů apod. a závěrečný text (nevydané články, přednášky apod.). 

Nadále podle rozhodnutí Výboru SEAH nevybíráme členské příspěvky; dobrovolné dary, sponzorské, nadační a grantové příspěvky je možné zasílat bankovním převodem na účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, 130 00 PRAHA 3. Na tento účet je možné zasílat příspěvky a dary také v cizí měně (IBAN: CZ48 0800 0000 0000 14045349/0800,  BIC: GIBACZP, address of the bank: Ceska sporitelna, a.s., Konevova 4, 130 00 Praha 3, Czech Republic).      

     V každém čísle Bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH o nové skladby. Uvítáme také informace o významných (zejm. festivalových a zahraničních) provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu. Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou (písemně nebo na disketách či CD) na adresu: SEAH (L.Dohnalová), Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).


    
Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU                  

  Lenka Dohnalová, manažerka SEAH       Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

        Praha-Brno dne 31.července 2008Adresář členů SEAH k  1.7.2008

 

Čestní  členové  SEAH


Eduard Herzog                in memoriam

Miroslav Kaduch             in memoriam

Karel Odstrčil                  in memoriam

Jiří Hanousek                  Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/6181/76782, hanousek@ph-ms.de

Miroslav Hlaváč              Praha, tel.281860588

Alois Piňos                      Brno, tel.547382301, 603110156, lidpinos@volny.cz

 

Řádní  členové  SEAH

Daniel Brožák                 Laufen, BRD, tel.0043/664/4948299, d.brozak@centrum.cz

Taťána Bublíková            Praha, tel.24014083

Karel Cón                        Brno 

Zdeňka Čechová             Praha, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Wanda Dobrovská          Praha, tel.731827157, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová            Praha, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová        Praha, tel.2774974

Aleš Dvořák                    Praha, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                       Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@mbox.bts.sk, duris@sovakradio.sk

Stanislav Filip                  Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov                Praha, tel.2766276

Daniel Forró                   Kakamigahara, Japonsko, danfor@tiscali.cz

Jozef  Gahér                   Bratislava, SR, tel.00421/243333955, 00421/904399983, jozef61529@yahoo.com

Miloš Haase                    Praha, tel.274819719, 602322612, milos@haase.cz

Radomil Hertl                 Praha

Jan Jára                          České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková              Praha, tel.224324096, 606390320, marta.jirackova@volny.cz                                                                                                              

Jan Jirásek                      Praha, tel.274863588, 777237733, jirasek@uochb.cas.cz

Čestmír Kadlec                Plzeň, tel.603966209, ckadlec@volny.cz

Afrodita Katmeridu        Praha, tel.603182679, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                         Brno                                            

Ivan  Klúčovský              Brno, tel.547218411, 603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda                 Poštorná

Jiří Kollert,                      Praha, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký                Praha, tel.283842482, 721913063, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut                   Brno, tel.548520860, 732716317, 834@mail.muni.cz

Jaroslav Krček                Praha, tel.2542437

Milan Křivohlavý            Praha, tel.2368932

Petr Křížek                      Praha, tel. 603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera                Praha, tel.2766326

Ivan Kurz                        Praha, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov                 Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová                Praha, tel.274819719, 607272869, ivana@loudova.cz

Peter Machajdík              Bratislava, SR, tel.00421/244881173, mango@machajdik.de

Josef Marek                    Praha, tel.251566314,606523499, josef.marek@sendme.cz

Zbyněk Matějů                Praha, tel.272932533, zb.mateju@volny.cz

Vlastislav Matoušek        Praha, tel.222723219, 732272217, vlastislav@volny.cz                   

Ivo Medek                       Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek          Zürich, Schweiz, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz   

Vojtěch Mojžíš                Praha, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz , vojtech.mojzis@nm.cz

Lubomír Müller               Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík                Praha, tel.24014064

Tomáš Odstrčil                Praha, tel.24014083

Otakar Olšaník                Brno, tel/fax 5538894

Mikuláš Piňos                  Brno, 547382301

Miroslav Pudlák              Praha, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz

Petr Randula                    Praha, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek                  Praha, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko                    Praha, tel.224222175, vlado.rusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička               Brno, tel.541220174, 511112113, ruzicka@fi.muni.cz, ruzickar@chello.cz

Kateřina Růžičková         Brno, tel.549251361, 603568845

Václav Rysl                     Praha, tel.27924551

Milan Slavický                 Praha, tel.244471567, milan.slavicky@iol.cz

Eduard Spáčil                  Rokycany, tel.371725227, 603418130, spacil.mms@tiscali.cz

Václav Syrový                 Praha, tel.2800080, syrovy@h.amu.cz

Karel Šimandl                  Karlovy Vary, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný              Adamov, tel.516447314, p.graham@email.cz

Miloš Štědroň                  Brno, tel.541247122, stedron@phil.muni.cz, mil.stedrsen@email.cz

Emil Viklický                   Praha, tel.233379379, 724077079, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev            Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                         Praha, tel/fax 272651030

Petr Wajsar                     Průhonice, tel.26775064

Libor Zajíček                   Praha

Vít Zouhar                         Olomouc, tel.603822402, zouhar@risc.upol.cz


Pokud došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto Bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat nebo opravit.


*   *   *
 

 

 

 

 

        Tradičně na tomto místě připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

 

85 let: čestný člen  Miroslav Hlaváč

 

60 let:  M.Haase, V.Matoušek, B.Mikolášek, E.Viklický

50 let:  D.Forró, Z.Matějů    

 

 

 

        Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi:

70 let by se letos dožil náš čestný člen  Miroslav Kaduch

80 let by se dožil Zdeněk Lukáš

jublejních 100 let by letos oslavil zakladatel české elektrokustické hudby Miloslav Kabeláč

 

 

 

 

 

*   *   *   *   *

 

        Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2007". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:
 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

supported by

Ministry of Culture, Municipal Government, Foundation Czech Music Fund,
Music Foundation OSA
in cooperation with Czech Music Council

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA  2007

Jury:  Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký,

                                                                                     Michal Košut, Rudolf Růžička, Milan Slavický

85 pieces were considered from 26 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)
First Prize: James Wyness (Great Britain) …dévoiler…déplier…

Honorary Mention: Charles-Edouard Platel (France) Sawlogy

  Finalists: Kyong Mee Choi (Korea) Photogene

       Valérie Delaney (Canada) Différent Shades of Blue

       João Pedro Oliveira (Portugal) Aphâr

       Paola Samoggia (Italy) Unusual Italian Landscapes                   
                 
Marilinda Santi (Italy) ΣEΛANNA
                 
Pete Stollery (Great Britain) Still Voices

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

First Prize: João Pedro Oliveira (Portugal) Ľ Accordéon du Diable
Honorary Mention: Kyong Mee Choi (Korea) Slight Uncertainty is Very Attractive

                                       Finalists: Petra Oliveira Bachratá (Slovakia) Mystic Garden
                            
Bernd Schumann (Germany) Heranreifende Unausbleiblichkeiten                               

                             Yu-Chung Tseng (Taiwan) Rhapsody

Special Awards for Composition by Young Composer:
Valérie Delaney Different Shades of Blue
                     
Bernd Schumann Heranreifende Unausbleiblichkeiten

Special Award for Czech Composition: Michal Rataj Dreaming Life                   
Finalists: Otto Orany Zpěv jeskyní
                     
Michal Rataj Hearing heart
                     
Tomáš Šenkyřík Dear Kitty


Lenka Dohnalová, director of the competition        Rudolf Růžička, president of the jury


MUSICA NOVA 2007, SEAH - Prague, Czech Republic
http://www.musica.cz/musnova

Prague, November 11, 2007

  

     Společnost elektroakustické hudby uspořádala dne 14.prosince 2007 v Českém muzeu výtvarného umění v Praze koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2007 za přítomnosti oceněných autorů s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové a úvodním slovem předsedy jury MgA.Rudolfa Růžičky. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl a CD-R se skladbami finalistů. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2007 jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby a jsou k dispozici všem zájemcům.

    Pod názvem „Hudební fórum s L.Dohnalovou“ vysílala pražská redakce Českého rozhlasu na stanici "Vltava" cyklus pořadů o mezinárodní skladatelské soutěži Musica Nova 2007 s vítěznými, finálovými a dalšími vybranými skladbami ze soutěže. Vysílání proběhlo ve dnech 21.4. – 24.4.2008 vždy od 23.15 do 24 hod. s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové (21.4. pod názvem „Vítězové v kontextu“, 22.4. „Je zvukové umění atraktivní pro mladé?“, 23.4. „Češi a zahraničí“ a 24.4. „Finalisté a perspektivy elektroakustiky“).


   
*   *   * 


     Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2007". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm .

Upozornění: při přihlášce do soutěže se poprvé objevuje možnost zaslat soutěžní nahrávku na server (viz. v soutěžních podmínkách zvýrazněný text za bodem 9c)

Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady
vyhlašuje
mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2008

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2005.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 10. října 2008 na adresu:  MUSICA NOVA 2008, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1
a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD;  k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD
b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)
c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora
Můžete se zaregistrovat elektronicky a uploadovat Vaši skladbu na FTP server na adrese http://musicanova.nipax.cz pro lepší přípravu poroty. Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě. Fyzické zaslání CD zůstává povinné.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2008.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2008 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

INFORMACE - ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218,
e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz ; http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm

*     *     *

     SEAH doplňuje nabídku CD s kvalitními nahrávkami elektroakustických skladeb z poslední soutěže MUSICA NOVA:

Audio CD a CD-R ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem) s oceněnými skladbami:

z r. 2007 (J.Wyness, C.Platel, K.M.Choi, V.Delaney, J.P.Oliveira, P.Samoggia, M.Santi, P.Stollery, J.P.Oliveira, P.O.Bachrata, B.Schumann, Y.Tseng, M.Rataj, O.Orany, T.Šenkyřík)

 

OBJEDNÁVKA:  Cena CD nebo CD-R  - 1 kus ................ 150,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3,

tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

 

*   *   *

   Jak jsme uvedli v minulých Bulletinech, je v současnosti celý zvukový a písemný archiv SEAH umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš. V těchto prostorách jsou uloženy také nahrávky z fonoték elektroakustických studií brněnského a plzeňského rozhlasu, soukromé autorské zvukové archivy a většina písemných a zvukových materiálů ze soutěží Musica Nova. Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům pro poslech a studium.

Stále se nedaří realizovat záměr vedení SEAH ve spolupráci s vedením Českého muzea hudby převést rozsáhlý soubor zvukových nahrávek, který obsahuje i elektroakustickou hudbu, z bývalého Audiovizuálního studia JAMU do fonotéky muzea.

 

 

**************


   
Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

    V rámci Dnů soudobé hudby zazněly 13.11.2007 v sále konzervatoře J.Deyla dvě části (Jezero a Zelené údolí) z elektroakustického cyklu Surrealistická zahrada Pavla Kopeckého v premiéře quadrofonní verze. 

 

    Během XIX. festivalu FORFEST 2008 byly 25.6.2008 v sále Muzea v Kroměříži povedeny elektroakustické religiózní skladby Rudolfa Růžičky Crucifixion I., Posonensia a Missa s průvodním slovem autora.

 

    Stanice Českého rozhlasu "D-dur - speciál" začala od 19.6.2008 v dobré kvalitě na internetu vysílat soudobé skladby našich a zahraničních skladatelů včetně elektroakustických kompozic našich členů (nejčastěji Pět etap K.Odstrčila). Z programu vybraných skladeb vyplývá, že při opakovaném vysílání byly také využity dva CD, které vydala SEAH.

 

    Nově vyšlé články o elektroakustické hudbě od dr.Lenky Dohnalové:

The Plusses, Pitfals and Prospects of Electro-acoustic Music, in: Czech Music Quarterly 2008/1, s. 27-29 a Elektroakustická hudba - od efektování k virtuálním realitám, Opus musicum 2008/1

 

    Pavel Kopecký vydal knihu: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování (Akademie mú­zic­kých umění Praha 2008, 154 stran + CD se zvukovými ukázkami)

Kniha pojednává o principech tvorby elektronického zvuku a možnostech jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální. Jsou zde popsány metody práce s elementárními prvky elektronického zvuku, tvorba a zpracování zvukových vzorků a některé způsoby modifikace jednotlivých zvukových parametrů. Jsou též zmíněny principy tvorby modulárního instrumentu, základní způsoby práce s editačním programem a možnosti kreativního zpracování MIDI dat v sekvenceru. Kniha je doplněna zvukovými ukázkami na přiloženém CD a stručným rozborem filmových ukázek z českých i zahraničních filmů.

 

 

*   *   *


V rámci tradičních závěrečných textů v našem Bulletinu uvádíme textovou část přednášky Lenky Dohnalové o soutěži Musica Nova, kterou přednesla na letošním Festivalu FORFEST 2007 dne 23.6.2007 v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska.

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ELEKTROAKUSTICKÉ HUDBY – MUSICA NOVA

Prezentace oceněných skladeb s filosofickým zaměřením.

Lenka Dohnalová, Forfest Kroměříž

 

Mezinárodní soutěž elektroakustické hudby MUSICA NOVA vznikla v r. 1969 v tehdy dva roky starém plzeňském elektroakustickém rozhlasovém studiu. Byla tedy jednou z prvních ve svém oboru, který se formoval právě primárně v rozhlasových studiích od konce 40. let zejména v Paříži, Kolíně nad Rýnem a Miláně. V období tzv. politické normalizace byla sotva ustavená soutěž pozastavena, protože její mezinárodní aspekt a poslechová náročnost podobně jako u Nové hudby nebyly žádoucí prioritou a už vůbec ne ve veřejném médiu. Omezení se týkalo spíše veřejné prezentace a zahraničního styku, tvorba i v samotném rozhlasovém studiu zintenzívněla, protože nastoupila mladá generace, pro kterou byly nové technické prostředky v umění zajímavým médiem.

Obnovila ji po r. 1989 založená Společnost pro elektroakustickou hudbu v r. 1993 především z iniciativy skladatelů Karla Odstrčila a Karla Růžičky, kteří se už úspěšně účastnili prvního ročníku. V r. 1993 jsme hodnotili pouze 16 děl. Už o rok později jich bylo přes 50 a třetím rokem přes 100. Zhruba na počtu 100-130 skladeb autorů z cca 35 zemí se počet stabilizoval. Soutěž se záměrně zaměřuje, kromě dvou zkusmých ročníků 96, 97, na uměleckou čistě hudební tvorbu, protože multimediální obor je stále rozsáhlejší a rozmanitý, takže by se hodnocení stalo obtížné, za druhé v tomto klasické artificiální hudbě se soustřeďuje kompoziční i technický um.

Soutěž je kladně hodnocena především proto, že nepreferuje žádnou školu nebo styl, takže se ve finále objevují velmi rozdílné skladby – nejdůležitějším kritériem je kreativita, konzistence kompozice a důvodné užití techniky. Soutěží se ve dvou kategoriích – čistě elektroakustické a v kombinaci živé složky a technickou.

 

Do dnešního koncertu jsem z podnětu pořadatelů zařadila skladby z více ročníků soutěže s filosofickým ontologickým zaměřením.

 

Jako první si poslechneme skladbu Angličana JOHNA LEVACKA DREVERA SOUNDING ANGEL z r. 1995. Skladba pracuje variačním způsobem s jednodušším strukturami ve vysokém rejstříku na esoterický básnický text, témbr první expozice hlasu je záměrně andělsky neutrální.

DREVER se narodil v Edinburghu 1973. Studoval hudbu na universitě ve Walesu, dále ve Východní Anglii. Je zakladatelem anglické a irské Soundscape společnosti, která je navázána na Světové forum akustické ekologie. Komponuje v různých kontextech – koncertní hudbu, pro média, duchovní, pro divadlo, video.  Je specialistou na zvukovou ekologii a topologii, ředitelem Sonic Arts Network.  V soutěži MUSICA NOVA získal dvakrát cenu /97, 99/.

 

Jako druhou si poslechneme oceněnou skladbu v posledním ročníku RŮZNÉ ODSTÍNY MODRÉ – DIFFERENT SHADES OF BLUES od mladé Kanaďanky VALERIE DELANEY (1982). Skladba je zvukovou ontologií modré barvy. Navozuje asociace klidné oblohy, moře, volných prostor vesmíru. Začíná tichými zvuky a rozklene se do prostorů. Jako materiál využila ve skladbě zvuky skla a kovu.

Skladatelka studuje bakalářské studium v Montréalu. Je také autorkou filmové hudby. 

 

Mladý Číňan /22 let/, resp. skladatel z Hong Kongu byl oceněn v r. 2002. Získal   první místo v kategorii autonomních děl se skladbou ZTRACENÉ DUŠE- LOST SOULS SKETCHES.

Skladba se inspirovala starou čínskou kresbou o Ztracených duších v podsvětích. Závěr přináší ovšem projasnění – katarzi s myšlenkou, že život jako celek má smysl, pouze v detailu se může zdát peklem. Autor použil jako materiál především zvuky tradičních orientálních, zejména bicích nástrojů.

CHEUNG studoval nejprve v Čině v Hong Kongu, poté na Missouri-Kansas City Universitě v USA, kde také skladba vznikla.

 

Kompozice mladé japonské skladatelky KOTOKA SUZUKI nazvaná VZDUCHOVÝ PROUD -SLIPSREAM pro flétnu a pás získala druhé místo v kategorii skladeb pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby v soutěži 2002. Byla zkomponována ve studiu Berlínské university. Témbr materiálu skladby je založen na lehkém vřelém i chladně kovovém zvuku flétny, na kontrastu tónu a šumu, které můžeme chápat také v symbolické rovině protikladu řádu a chaosu.

Autorka komponuje ve všech oborech, také pro film a multimédia. Je rezidentní autorkou řady festivalů. Žije aktuálně v Berlíně.

 

Poslední skladbou tohoto koncertu je ESTRADA ESTREITA -ÚZKÝ ŽEBŘÍK pro altovou flétnu a pás, oceněná v r. 2005 Portugalce Joao Pedro Oliveiry.

Skladba vznikla v soukromém studiu. Titul se vztahuje k symbolu žebříku používaném zejména ve středověké ontologii jako symbolu lidského vývoje od materiálního iluzorního života k poznání skutečných hodnot. Autor jej chápe  i jako symbol vlastních zkušeností a zrání.

Joao Pedro Oliveira studoval nejprve varhany a kompozici v Gregoriánském institutu v Lisabonu. V r. 1985 pobýval v USA na Flubrightovo stipendium. V současnosti je profesorem na Universitě v Aveiru v Portugalsku. Jeho ženou je původem slovenská skladatelka a lékařka Petra Bachratá.

 

 

 

*   *  *  *   *

 

 

Bulletin SEAH, číslo 17 / 2008

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika